Miejski Dom Kultury w Rzepinie przygotował konkurs pn. KIM JEST DLA CIEBIE TATA? Warto zawalczyć, bowiem nagrodami są vouchery do jednej z najbardziej popularnych restauracji w Rzepinie MAK.

Voucherami nagrodzone zostaną trzy najlepsze prace. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej tatę oraz załączenie do niej ciekawego opisu w trzech zdaniach odpowiadającego na pytanie: KIM JEST DLA CIEBIE TATA?

Jury przy ocenie prac weźmie pod uwagę: kreatywność, oryginalny pomysł, ogólne wrażenie estetyczne oraz nawiązanie do tematu.      
 
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 23 czerwca 2020 r., a z nadesłanych/przyniesionych prac odbędzie się wirtualna wystawa.
 
Prace konkursowe prosimy przesyłać na adres e – mail: mdk@rzepin.org lub dostarczyć do MDK w Rzepinie do dnia 19 czerwca br.
 
Konkurs plastyczny w Rzepinie
 

Zasady uczestnictwa i forma prac
1.Uczestnikami konkursu mogą być dzieci od 5 roku życia oraz młodzież szkolna do 18 roku życia.                                                                                         
2.Uczestnik przynosi lub nadsyła skan lub zdjęcie jednej pracy plastycznej wykonanej dowolną techniką np. malarstwo, rysunek, technika mieszana.                 
3.Forma prac: kompozycja płaska, format pracy – A-4, A-3.                           
4.Do pracy należy załączyć opis w trzech zdaniach KIM JEST DLA CIEBIE TATA ?

Wymagania dotyczące prac:                                                                  

1.Jak opisać prace konkursowe?                                                            
Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia: każde zdjęcie/praca powinna być opisane wg wzoru: imię i nazwisko dziecka, wiek, imię i nazwisko opiekuna, nr telefonu. Do zdjęcia/pracy trzeba załączyć oświadczenie z podpisem rodzica lub opiekuna prawnego:                         Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu KIM JEST DLA CIEBIE TATA? dostępnego na str. internetowej: mdk.rzepin.org i akceptuję jego postanowienia.
Oświadczenie może być napisane w programie Word lub odręcznie (jeśli odręcznie, należy zrobić zdjęcie oświadczenia i przesłać je).  

Więcej informacji w regulaminie na stronie gminy Rzepin