Choć byście mieli oddać pustą kartkę ruszajcie 28 czerwca do urn , bo od frekwencji wyborczej zależy to, czy Wasi strażacy dostaną wóz. To pomysł rządu, by zachęcić mieszkańców do udziału w niedzielnych wyborach.

„Bitwa o wozy” – pod takim hasłem Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło konkurs, w którym rozda 16 samochodów ratowniczo-gaśniczych (o wartości 800 tys. każdy) dla jednostek ochotniczych straży pożarnych. Przekaże je w każdym województwie jednej gminie do 20 tysięcy mieszkańców. Ale jest warunek! Wóz dostanie gmina, która będzie miała… największą frekwencję w wyborczą niedzielę 28 czerwca !

– Jesteśmy w kompletnym szoku, bo tego jeszcze nie grali…Zdarzały się w czasach minionych przydziały samochodów za zwycięstwo w zawodach szczebla wojewódzkiego, ale za frekwencję w wyborach, to najstarsi sikawkowi nie pamiętają – komentują strażacy z Rzepina.

– Pozostaje nam mimo wszystko jedynie zaapelować do mieszkańców miasta i gminy Rzepin: idźcie na wybory 28.06! Głosujcie zgodnie ze swoim sumieniem, oddajcie choćby pustą kartkę jeśli nie odpowiada wam żaden z 11 kandydatów – apelują strażacy z Rzepina.

Tak więc to, czy gmina dostanie wóz zależy od mieszkańców. Zatem ruszamy na wybory!