Od  19 do  26 sierpnia kłopoty z wodą będą mieli mieszkańcy ul. Chrobrego. Krótkotrwałe przerwy w dostawie wody będą występowały w dni robocze w godzinach 9.00 – 13.00. 

Zakład Usług Wodno – Ściekowych w Słubicach poinformował o kolejnych podłączeniach do nowej sieci wodociągowej. Od środy przez tydzień ( z wyłączeniem soboty i niedzieli) mieszkańcy ul. Chrobrego muszą liczyć się z utrudnieniami w dostawie wody.

W tym czasie będą prowadzone prace związane z przełączeniem nowej sieci, które są niezbędne dla prawidłowego działania systemu wodociągowego. W trakcie prac może dochodzić do obniżenia ciśnienia wody, a także okresowej zmiany jej barwy – informuje ZUWŚ.