stock 102
Fot. I Love Słubice

Szpital w Słubicach ma zapewnić 115 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzeniem koronawirusa, a także 4 łóżka intensywnej terapii z kardiomonitorem dla osób, u których z powodu COVID 19 istnieje zagrożenie życia.

„Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Zbigniewa Religi w Słubicach  w okresie od 26 października 2020 roku do odwołania będzie pełnił rolę szpitala II poziomu zabezpieczenia COVID-19 oraz będzie realizował świadczenia opieki zdrowotnej w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, poprzez zapewnienie w szpitalu 115 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, w tym 4 łóżka intensywnej terapii z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej” – czytamy na biuletynie informacji publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Taką decyzję wydał wojewoda lubuski Władysław Dajczak.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Zdrowia za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego w terminie 14 dni od jej doręczenia, natomiast wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

virtualnetia.com - projektowanie i tworzenie stron WWW

” W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna” – czytamy w decyzji wojewody.

Co to oznacza dla pacjentów?
Poradnie specjalistyczne czynne są do piątku . Operacje wykonywane są do piątku, jeżeli któryś z pacjentów będzie wymagał dłuższej hospitalizacji, zostanie w szpitalu do końca leczenia. Słubicki SOR czynny do niedzieli.  Kolejne informacje zamieszczać będziemy na bieżąco na naszym profilu FB.

Czytaj też: Radny gminy: To kabaret Paranienormalnych, w którym reżyserem jest starosta, a my mamy grać jak on każe.