W czasach gdy dostęp do internetu był dużo bardziej ograniczony niż współcześnie, wizyta w miejskiej bibliotece była czymś oczywistym. Bogaty księgozbiór pomógł w końcu niejednemu uczniowi przygotować referat na zajęcia w szkole, czy też sprawdzić swą wiedzę przed ważną klasówką. Lata mijają, a słubicka biblioteka w dalszym ciągu nie tylko przyciąga nowych czytelników, ale i również zdobywa kolejne prestiżowe nagrody. Poznajmy dziś jej historię.

Mój „romans” ze słubicką biblioteką zaczął się jakieś 20 lat temu w dziale dziecięcym. To były czasy kiedy internet w dalszym ciągu pozostawał dobrem luksusowym, więc chcąc przygotować referat, lub pogłębić swą wiedzę na jakiś temat trzeba było przejść się do biblioteki. Pamiętam, że zauroczył mnie ogrom starannie poukładanych książek, ich zapach, ale przede wszystkim to, że potrafiły zabrać czytelnika w inny, często lepszy świat…Z czasem zacząłem poszukiwać informacji o samej bohaterce naszej dzisiejszej opowieści.

Rówieśniczka miasta

Słubicka biblioteka została powołana do życia w roku 1946, choć pierwsze książki (będące z reguły po prostu darami) zbierano na potrzeby nowej placówki już pod koniec roku poprzedniego. Pierwszych kilkanaście lat, to działalność na terenie miasta tak naprawdę trzech bibliotek: powiatowej, gminnej i miejskiej. Ta ostatnia zlokalizowana była w Kunowicach, natomiast dwie pierwsze połączono w połowie lat 50. w jeden organizm. Co ciekawe, nadal znajdowała się ona w dwóch różnych miejscach- jeden lokal był zlokalizowany przy ulicy Mickiewicza, gdzie po prostu wypożyczano książki, drugi zaś (o charakterze bardziej administracyjnym) przy Placu Przyjaźni. Pod koniec lat 50. sytuacja się jednak ponownie zmieniła i od tej pory biblioteka działała już pod jednym adresem- tym razem przy ulicy Chopina. Nawiasem mówiąc w sieci można znaleźć również informacje, z których wynika, iż na początku lat 60. biblioteka działała również w budynku zabytkowej willi przy ulicy 1 Maja. Trzeba jednak zaznaczyć, że nie ma na to wystarczających dowodów…

Miejsce przeznaczenia

Punktem zwrotnym naszej dzisiejszej opowieści jest jednak rok 1970. To właśnie wówczas rozpoczęły się prace związane z budową nowej siedziby placówki przy ulicy Jedności Robotniczej. Pięć lat później budynek oddano w ostateczności do użytku i od tego czasu to właśnie tutaj swoje stałe miejsce ma nasza biblioteka.

Bogaty dział regionalny oraz liczne nagrody

Obecnie nasza biblioteka daje możliwość nie tylko wypożyczenia wielu wspaniałych tytułów, ale jest również skarbnicą wiedzy na temat naszego miasta. Obok niezwykle bogatego działu regionalnego można zapoznać się w jej murach również z wystawami czasowymi, lub spotkać się z autorami książek. Działalność słubickiej biblioteki nie raz zresztą doceniano, czego potwierdzeniem mogą liczne wysokie miejsca w różnorakich rankingach oraz konkursach o zasięgu ogólnopolskim. 

Bibliografia– https://biblioteka.slubice.pl/