We wczesnym średniowieczu tereny współczesnej Brandenburgii byłe zamieszkiwane przez liczną ludność pochodzenia słowiańskiego. Obszary te były usiane grodami, osadami i świętymi gajami, w których czczono pradawnych bogów. Również w granicach administracyjnych dzisiejszego Frankfurtu zidentyfikowano pozostałości zarówno po słowiańskich osiedlach, jak i nadodrzańskich gródkach obronnych.

Jednym z głównych źródeł informacji na ten temat jest opracowanie znanej wiedeńskiej archeolog, Claudii Theune. Wspomniane grodziszcza (czyli dawne osady obronne otoczone wałami z ziemi i drewna) zlokalizowane były m.in. w południowo-wschodniej, a także północno-wschodniej części miasta, które dziś noszą nazwy „Güldendorf” oraz „Kliestow”. Oczywiście mówimy tutaj o okresie, który znacznie poprzedzał nadanie późniejszemu Frankfurtowi praw miejskich, co nastąpiło dopiero w XIII stuleciu.

Analiza mapy (proszę powiększyć)

virtualnetia.com - projektowanie i tworzenie stron WWW

Na poniższej mapie zaznaczono zachodnią część obszarów tzw. historycznej ziemi lubuskiej, która obejmuje również Frankfurt, jak i jego najbliższe okolice. Jak się okazuje osadnictwo słowiańskie było tutaj nie mniej bogate niż po drugiej (dziś polskiej) stronie Odry. Dominującym ośrodkiem wydaje się być tutaj Lubusz (uchodzący za historyczną stolicę regionu), ale jak widać zagęszczenie grodów (Burgwall), jak i osad (Siedlung) jest tutaj naprawdę bardzo wysokie. Numerami 1,2,3 i 4 oznaczono wybrane nadodrzańskie grody- Lubusz (Lebus), Kleszczowo (Kliestow), Cieszonowo (Güldendorf), a także zlokalizowany najbardziej na południe w tej wyliczance ośrodek w Łosowie (Lossow).

 

Z opracowania Claudii Theune

Jak to z tymi „Śliwicami” było?

Czy również w kontekście obszarów współczesnych Słubic możemy mówić o osadnictwie słowiańskim? Przez wiele dekad istniała teoria zakładająca istnienie po prawobrzeżnej stronie Odry słowiańskiego osiedla, które w źródłach znane jest pod nazwą „Zliwiz” (spolszczone Śliwice). Problem w tym, że nie odnaleziono do tej pory dowodów, które jednoznacznie wskazywałyby na to, że owe Śliwice faktycznie znajdowały w administracyjnych granicach współczesnych Słubic. Nie ulega jednak wątpliwości, że miejsce takie w rzeczywistości musiało istnieć, ale gdzie dokładnie? Tego ciągle nie wiemy…