Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z  26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii do 29 grudnia musimy nosić maseczki w miejscu pracy jeżeli w  biurze czy na hali produkcyjnej pracuje więcej niż jedna osoba. Tak więc, maseczki nosić w pracy praktycznie musimy wszyscy. Za jedno przekroczenie przepisów pracownika można ukarać karą w wys. maksymalnie jednodniowego wynagrodzenia. Kara nie może przekroczyć dziesiątej części wypłaty pracownika.

Nakaz noszenia maseczek dotyczy też budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.

Jeśli któryś z pracowników zauważy, ze kolega koleżanka nie zakrywa ust i nosa, może  w takim wypadku odmówić wykonywania swoich obowiązków służbowych. Trzeba jednakże poinformować o tym przełożonego.

Obowiązek zapewnienia osobom zatrudnionym maseczek ma pracodawca.

Przypominamy też o tym, ze cały czas w miejscach ogólnodostępnych muszą zakrywać usta i nos wszyscy, chyba że mają zaświadczenie od lekarza o przeciwskazaniach.