– Gmina Słubice mimo niepewnej sytuacji wynikającej z pandemii koronawirusa nie zamierza rezygnować z dużych inwestycji. Dziś gdy samorządy odpowiadają za 40 proc. publicznych wydatków inwestycyjnych nie możemy się zatrzymywać – powinniśmy działać z jeszcze większą mocą, potrzebujemy szybkich, sprawnie realizowanych inwestycji, bardziej niż kiedykolwiek – mówi burmistrz Mariusz Olejniczak. Na potwierdzenie tych słów burmistrz wylicza inwestycje, na które planuje wydać aż 35 mln zł! 

Nowa szkoła w Kunowicach za 12 mln zł,  sala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 3 – 2,9 mln zł,  park rekreacyjny przy al. Niepodległości – 2 mln zł, przebudowa drogi przy ul. Kopernika – 600 tys. zł,  dofinansowanie wymiany tzw. kopciuchów na ekologiczne piece – 400 tys. zł, koncepcja ścieżki rowerowej od ul. Sportowej w Słubicach do Drzecina – 50 tys. zł, stacja ładowania samochodów elektrycznych – 300 tys. zł, budowa odprowadzenia wód opadowych przy ul. 1 Maja -150 tys. zł, budowa skateparku – 200 tys. zł, stacja napraw rowerów – 11 tys. zł – takie inwestycje planuje burmistrz Mariusz Olejniczak. Miałyby one kosztować 35 mln, a jest to prawie 25 proc. wszystkich planowanych wydatków

Już jutro radni gminy będą uchwalać budżet gminy na rok 2021. W koncepcji zaplanowano wydatek blisko 18,7 mln zł na oświatę. Na drogi ma pójść ponad 4,7 mln zł, w inwestycjach pojawia się też wieża Kleista, na którą ma być przeznaczone ponad 4,7 mln zł ( na tę inwestycję  gmina dostanie z Brukseli 1 mln euro).

Będą inwestycje w sołectwach

Jak podaje rzeczniczka magistratu Beata Bielecka 150 tys. zł gmina przeznaczy na modernizację świetlicy w Starych Biskupicach, 20 tys. zł na modernizację świetlicy w Rybocicach (fundusz sołecki), ponad 35 tys. zł na poprawę warunków w świetlicy w Lisowie, 40 tys. zł zarezerwowano w budżecie na projekt boiska w Drzecinie, ponad 63 tys. zł przeznaczy gmina na modernizację dróg w Drzecinie, Lisowie, Nowych Biskupicach i budowę chodnika w Świecku, zmodernizowany zostanie plac przy świetlicy w Kunowicach (40 tys. zł – fundusz sołecki), mieszkańcy Starych Biskupic będą mieć siłownie pod chmurką (10 tys. zł – fundusz sołecki).

Inne wydatki

Wydatki bieżące budżetu w 2021 roku zaplanowano na kwotę 105,85 mln zł, tj. o 5,6 mln zł więcej niż w 2020 roku. Wśród wydatków bieżących najwięcej środków będzie przeznaczonych na: oświatę i wychowanie (ponad 29,2 mln zł), wsparcie rodzin, m.in. świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, zadania w zakresie wspierania rodziny i funkcjonowanie żłobka samorządowego „Bajka” w Słubicach ( ponad 28,7 mln zł), gospodarkę komunalną i ochronę środowiska ( ponad 10,6 mln zł).

Deficyt budżetu zostanie pokryty zaciągniętymi kredytami w wysokości 23,2 mln zł oraz środkami z Rządowego Funduszy Inwestycji Lokalnych w wysokości 2,9 mln zł.

Źródło: Gmina Słubice

Czytaj też: Dobre wieści! Gmina dostała dodatkowe 2,9 mln zł na salę sportową przy SP 3. Zaraz ruszają prace!