„Od dzisiaj nie będzie możliwości krótkotrwałego pobytu w Berlinie. Mieszkańcy Berlina nie mają możliwości przyjazdu do Polski np. na zakupy. Można nadal odwiedzać bliskich pierwszego i drugiego stopnia na okres do 72 h w Berlinie lub w Polsce. Nadal będą obowiązywać również zwolnienia z kwarantanny i testów dla pracowników transgranicznych” – informuje Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji. Jakie jeszcze czekają nas obostrzenia związane z wyjazdem za granicę w okresie świąt? Wszystkie informacje, które publikujemy zaczerpnięte są ze strony Ambasady Polskiej w Berlinie.

Landy przygraniczne (Brandenburgia, Meklemburgia – Pomorze Przednie, Saksonia) zapowiedziały w okresie świątecznym wzmożone kontrole. Będą one wyrywkowe. Nie jest planowane przywrócenie stałych kontroli granicznych. Kontrole mają być nakierowane na sprawdzanie przestrzegania przepisów dotyczących kwarantanny.

Na terenie Niemiec w prywatnych samochodach powinni znajdować się do 5 osób z dwóch gospodarstw domowych. W innym przypadku należy zachować 1,5 m odstępu (co w samochodach osobowych jest praktycznie niemożliwe). Zgodnie z orzecznictwem niemieckich sądów przestrzeń prywatnych pojazdów należy do przestrzeni publicznej. Dlatego podróżując samochodem osobowym należy stosować się do regulacji krajów związkowych ograniczających kontakty międzyludzkie.
Jeżeli w samochodzie jadą osoby z dwóch gospodarstw domowych, to nie ma obowiązku noszenia maseczek, jednak jest to zalecane. Twarz kierowcy powinna być jednak rozpoznawalna. Dlatego nie wolno np. prowadzić pojazdu w maseczce i okularach przeciwsłonecznych.

 • Funkcjonują międzynarodowe połączenia kolejowe między Niemcami a Polską np. Berlin-Poznań – Warszawa, Berlin-Poznań-Gdynia, Berlin-Zielona Góra-Wrocław-Katowice-Kraków oraz regionalne
  połączenia kolejowe np. Berlin-Szczecin, Berlin-Kostrzyn n. Odrą, Frankfurt n. Odrą-Zielona Góra,
  Görlitz-Węgliniec, Lubeka-Szczecin. Zgodnie z polskimi przepisami w połączeniach dalekobieżnych PKP
  Intercity dostępne jest tylko 50% miejsc, dlatego zalecamy rezerwację biletów z odpowiednim
  wyprzedzeniem. Informacje o rozkładzie jazdy można otrzymać u przewoźników.
 • Liczba połączeń lotniczych między Polską a Niemcami jest mniejsza niż w okresie przed pandemią. LOT
  lata między Warszawą a miastami niemieckimi. Lufthansa lata między Frankfurtem/Monachium
  a miastami w Polsce. W okresie świątecznym kilka dodatkowych połączeń oferuje również m.in.
  Wizzair. Informacje o rozkładzie lotów można otrzymać u przewoźników.

PODRÓŻ Z NIEMIEC DO POLSKI NA ŚWIĘTA I POWRÓT DO NIEMIEC

 • brak regularnych kontroli granicznych;
 • brak rejestracji;
 • brak kwarantanny w Polsce po przyjeździe z Niemiec.

Powrót do Niemiec

Przy powrocie z Polski do Niemiec należy liczyć się z obowiązkiem elektronicznej rejestracji powrotu (wjazdu) do Niemiec oraz obowiązkiem przebywania w 10-dniowej kwarantannie. W celu skrócenia kwarantanny można po 5 dniach od powrotu do Niemiec wykonać test, którego negatywny wynik zwalnia z dalszej kwarantanny. Takie wcześniejsze testy dla osób wjeżdżających z obszarów podwyższonego ryzyka są płatne.

Tylko w wyjątkowych sytuacjach przepisy federalne zwalniają z obowiązkowej elektronicznej rejestracji wjazdu. W przypadku powrotów do Niemiec z podróży świątecznej do Polski dotyczy to tylko takich podróży, przy których pobyt w Polsce był krótszy niż 24h, a taka podróż jest zwolniona z kwarantanny według przepisów landowych. Czas jest liczony od momentu przekroczenia granicy i należy być w stanie udokumentować, że w Polsce było się krócej niż 24h (np. bilet, sms od operatora). Wszystkie inne osoby powinny przed powrotem do Niemiec zarejestrować swój wjazd na stronie www.einreiseanmeldung.de. Dane zostaną przekazane do lokalnego urzędu ds. zdrowia. Rejestracja umożliwia lokalnym urzędom ds. zdrowia kontrolę obowiązujących landowych przepisów dotyczących kwarantanny. W przypadku wyrywkowej kontroli granicznej i braku przedstawienia potwierdzenia rejestracji trzeba liczyć się z mandatem.

Z ewentualnej kwarantanny po powrocie mogą zwolnić przepisy landowe. Zwolnienie jest tylko możliwe, gdy osoba nie ma objawów zachorowania na COVID-19. W Niemczech jest 16 landów (krajów związkowych) i przepisy dot. obowiązkowej kwarantanny różnią się od siebie.

W przypadku powrotu z Polski do Nadrenii Północnej-Westfalii obowiązuje zwolnienie z kwarantanny. Zaleca się posiadanie negatywnego testu na koronawirusa (PCR w języku niemieckim) wykonanego w ciągu ostatnich 48h od wjazdu do Niemiec oraz kontakt z lokalnym urzędem ds. zdrowia (Gesundheitsamt). Obowiązkiem wszystkich osób wjeżdżających do NRW jest rejestracja na portalu: www.einreiseanmeldung.de. W przypadku powrotu z Polski do Meklemburgii-Pomorza Przedniego lub Szlezwika-Holsztynu NIE ma możliwości zwolnienia z kwarantanny.

W przypadku powrotów z Polski do pozostałych landów obowiązuje zwolnienie z kwarantanny w przypadku, gdy:

 • pobyt w Polsce trwał krócej niż 24h i odbywał się w ramach małego ruchu granicznego. Land musi jednak zezwalać na taki małych ruch graniczny z Polską. Ten wyjątek NIE dotyczy zatem podróży z Bawarii, Brandenburgii i Saksonii.
 • Pobyt w Polsce trwał krócej niż 72h i celem wizyty były odwiedziny rodziny pierwszego stopnia pokrewieństwa, partnerów życiowych nienależących do tego samego gospodarstwa domowego lub w celu opieki nad osobami pod kuratelą. Takie zwolnienie obowiązuje przy powrocie do Badenii-Wirtembergii, Brandenburgii, Bremy, Dolnej Saksonii, Hamburga, Hesji, Nadrenii-Palatynatu, kraju Saary, Saksonii, Saksonii-Anhalt, Turyngii.
 • Pobyt w Polsce trwał krócej niż 72h i celem wizyty były odwiedziny rodziny pierwszego lub drugiego stopnia pokrewieństwa, partnerów życiowych nienależących do tego samego gospodarstwa domowego lub w celu opieki nad osobami pod kuratelą. Ten wyjątek obowiązuje przy powrocie do Bawarii i Berlina.

Pokrewieństwo pierwszego stopnia to rodzice i dzieci. Pokrewieństwo drugiego stopnia: rodzice, dzieci, dziadkowie, wnuki i rodzeństwo.

Wszystkie podróże do Polski z innych krajów związkowych niż Nadrenia Północna-Westfalia i trwające ponad 72h są związane z kwarantanną w Niemczech.

Na całym terytorium Niemiec obowiązuje jednocześnie rozporządzenie federalne, które w przypadku powrotu z obszaru podwyższonego ryzyka daje prawo urzędom ds. zdrowia wezwania podróżnego do przedstawienia negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa. W takim przypadku osoba może przedstawić test na obecność koronawirusa wykonany 48h przed wjazdem do Niemiec w jęz. angielskim, niemieckim lub francuskim lub wykonać test w Niemczech. Brak przedstawienia negatywnego wyniku testu lub odmowa jego wykonania są zagrożone karą.

Informacje o zasadach kwarantanny dla osób wjeżdżających do Polski transportem zbiorowym od 28.12.2020 r. będą dostępne na stronie www.gov.pl/koronawirus. Informacje na temat obostrzeń w Polsce są dostępne na stronie www.gov.pl/koronawirus

PODRÓŻ Z POLSKI DO NIEMIEC NA ŚWIĘTA I POWRÓT DO POLSKI

Wjazd do Niemiec na Święta
Przy wjeździe do Niemiec należy liczyć się z obowiązkiem elektronicznej rejestracji wjazdu do Niemiec oraz obowiązkiem przebywania w 10-dniowej kwarantannie. W celu skrócenia kwarantanny można po 5 dniach od wjazdu do Niemiec wykonać test, którego negatywny wynik zwalnia z dalszej kwarantanny. Takie wcześniejsze testy dla osób wjeżdżających z obszarów podwyższonego ryzyka są płatne.
Jedynie w wyjątkowych sytuacjach przepisy federalne zwalniają z obowiązkowej elektronicznej rejestracji wjazdu. Dotyczy to tylko takich podróży, przy których pobyt świąteczny w Niemczech jest krótszy niż 24h, a taka podróż jest zwolniona z kwarantanny według przepisów landowych. Czas jest liczony od momentu przekroczenia granicy i należy być w stanie udokumentować, że w Niemczech spędziło się mniej niż 24h (np. bilet, sms od operatora). Wszystkie inne osoby powinny przed wjazdem do Niemiec zarejestrować swój wjazd na stronie www.einreiseanmeldung.de. Dane zostaną przekazane do lokalnego urzędu ds. zdrowia. Rejestracja umożliwia lokalnym urzędom ds. zdrowia kontrolę obowiązujących landowych przepisów dotyczących kwarantanny. W przypadku wyrywkowej kontroli granicznej i braku przedstawienia potwierdzenia rejestracji trzeba liczyć się z mandatem.

Z ewentualnej kwarantanny po wjeździe do Niemiec mogą zwolnić przepisy landowe. Zwolnienie jest tylko możliwe, gdy osoba nie ma objawów zachorowania na COVID-19. W Niemczech jest 16 landów (krajów związkowych) i przepisy dot. obowiązkowej kwarantanny różnią się od siebie.
W Nadrenii Północnej-Westfalii obowiązuje zwolnienie z kwarantanny w przypadku wjazdu z Polski. Zaleca się posiadanie negatywnego testu na koronawirusa (PCR w języku niemieckim) wykonanego w ciągu ostatnich 48h od wjazdu do Niemiec oraz kontakt z lokalnym urzędem ds. zdrowia (Gesundheitsamt). Obowiązkiem wszystkich osób wjeżdżających do NRW jest rejestracja na portalu: www.einreiseanmeldung.de.

We wszystkich pozostałych landach (tj. w Badenii-Wirtembergii, Bawarii, Berlinie, Brandenburgii, Bremie, Dolne Saksonii, Hamburgu, Hesji, Meklemburgii-Pomorzu Przednim, Nadrenii-Palatynacie, kraju Saary, Saksonii, Saksonii-Anhalt, Szlezwiku-Holsztynie i Turyngii) zwolnienie z kwarantanny obowiązuje przy odwiedzinach rodziny pierwszego lub drugiego stopnia, partnerów życiowych nienależących do tego samego gospodarstwa domowego lub w celu opieki nad osobami pod kuratelą pod warunkiem posiadania negatywnego wyniku testu wykonanego 48h przed wjazdem do Niemiec.
Alternatywnie, w przypadku podróży do niektórych landów zwolnienie z kwarantanny obowiązuje bez posiadania negatywnego wyniku testu w przypadku gdy:

 • pobyt w Niemczech trwa krócej niż 24h i odbywał się w ramach małego ruchu granicznego. Land musi jednak zezwalać na taki małych ruch graniczny z Polską. Ten wyjątek NIE dotyczy zatem odwiedzin w Bawarii, Brandenburgii, Meklemburgii-Pomorzu Przednim, Saksonii i Szlezwiku-Holsztynie.
 • pobyt w Niemczech trwa krócej niż 72h i celem wizyty są odwiedziny rodziny pierwszego stopnia pokrewieństwa, partnerów życiowych nienależących do tego samego gospodarstwa domowego lub w celu opieki nad osobami pod kuratelą. Taka możliwość zwolnienia obowiązuje przy odwiedzinach w Badenii-Wirtembergii, Brandenburgii, Bremie, Dolnej Saksonii, Hamburgu, Nadrenii-Palatynacie, kraju Saary, Saksonii, Saksonii-Anhalt, Szlezwiku-Holsztynie i Turyngii.
 • pobyt w Niemczech trwa krócej niż 72h i celem wizyty są odwiedziny rodziny pierwszego lub drugiego stopnia pokrewieństwa, partnerów życiowych nienależących do tego samego gospodarstwa domowego lub w celu opieki nad osobami pod kuratelą. Ten wyjątek obowiązuje przy odwiedzinach w Bawarii i Berlinie.

Na całym terytorium Niemiec obowiązuje jednocześnie rozporządzenie federalne, które w przypadku wjazdu z obszaru podwyższonego ryzyka daje prawo urzędom ds. zdrowia wezwania podróżnego do przedstawienia negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa. W takim przypadku osoba może przedstawić test na obecność koronawirusa wykonany 48h przed wjazdem do Niemiec w jęz. angielskim, niemieckim lub francuskim lub wykonać test w Niemczech. Brak przedstawienia negatywnego wyniku testu lub odmowa jego wykonania są zagrożone karą.

Testy zwalniające z kwarantanny przy odwiedzinach rodziny w Niemczech
Test musi spełniać wymogi Instytutu Roberta Kocha i być wykonany 48h przed wjazdem do Niemiec lub bezpośrednio po przyjeździe. Aktualnie wymogi spełniają testy PCR i szybkie testy antygenowe. Szybkie testy antygenowe muszą jednak spełniać kryteria porównywalne z testami PCR tj. wrażliwość ≥ 80%, dokładność ≥ 97%. Informacje o producencie oraz właściwościach testu antygenowego powinny jednoznacznie wynikać z dokumentacji/certyfikatu. W przypadku gdy szybki test antygenowy nie spełnia powyższych kryteriów, nie będzie akceptowany przez urzędy ds. zdrowia. Wynik testu powinien być w jęz. angielskim, francuskim i niemieckim. Negatywny wynik testu należy zachować co najmniej przez 10 dni od wjazdu do Niemiec i przedstawić go dopiero na żądanie właściwego urzędu ds. zdrowia.

Obostrzenia w Niemczech
Szczegóły obostrzeń w życiu publicznym i wprowadzonych ograniczeń różnią się w zależności od kraju związkowego. Ponadto, mogą się one różnić dodatkowo na poziomie lokalnym, tzn. między powiatami. Co najmniej do 10 stycznia 2021 roku obowiązuje w całych Niemczech tzw. twardy lockdown. Wprowadzenie dodatkowych obostrzeń ma na celu ograniczenie kontaktów międzyludzkich do niezbędnych.

W całych Niemczech występują ograniczenia w kontaktach prywatnych: spotkania są dozwolone do 5 osób z dwóch gospodarstw domowych. W okresie świątecznym (24-26/27.12) dopuszczone zostaną spotkania do 5 osób z wielu gospodarstw domowych lub ponad 5 osób, ale przy ograniczeniu, że oprócz gospodarstwa goszczącego będą to maksymalnie 4 osoby, które są spokrewnione z gospodarzami. Dzieci do 14 lat nie są brane pod uwagę.

Na obszarach z dużą liczbą zakażeń (z reguły pow. 200 nowych przypadków na 100 tys. mieszkańców w przeciągu ostatnich 7 dni) wprowadzane są dodatkowe ograniczenia w poruszaniu się np. zakaz opuszczania mieszkania bez posiadania ważnego powodu. Do ważnych powodów opuszczenia mieszkania należą m.in.

 • droga do pracy, szkoły, przedszkola;
 • niezbędne zakupy (w okolicy miejsca zamieszkania/miejsca pracy);
 • odwiedziny u partnerów życiowych lub u osób wymagających opieki;
 • uprawianie sportu na świeżym powietrzu w okolicy miejsca zamieszkania (np. do 15 km).

Jeżeli na danym obszarze został wprowadzony zakaz opuszczania mieszkań w godzinach nocnych, to opuszczenie mieszkania w tych godzinach jest dozwolone tylko wówczas, gdy jest to konieczne. Zakres godzin nocnych może różnić się w zależności od landu.

Powrót do Polski

 • brak regularnych kontroli granicznych;
 • brak rejestracji;
 •  brak kwarantanny w Polsce po powrocie z Niemiec. Informacje o zasadach kwarantanny dla osób wjeżdżających do Polski transportem zbiorowym od 28.12.2020 r. będą dostępne na stronie www.gov.pl/koronawirus.
  Informacje na temat obostrzeń w Polsce są dostępne na stronie www.gov.pl/koronawirus

Żródło: Ambasada Polski w Niemczech