Od stycznia 2021 roku do końca czerwca 2022 roku Słubice i Frankfurt będą realizowały nowy projekt pod nazwą ”Doświadczyć Dwumiasta”.  Na cel miasta dostały 170 tys. euro dofinansowania.

Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z  gminy Słubice i Frankfurtu nad Odrą, a także do nauczycieli i przedstawicieli  nieformalnych instytucji kształcenia, takich jak muzea, biblioteki czy stowarzyszenia o charakterze edukacyjnym. Głównym celem jest zwiększenie identyfikacji mieszkańców z Dwumiastem oraz pogłębienie wiedzy na temat wspólnego regionu – czytamy na stronie gminy Słubice.

Na realizację projektu już są gotowe materiały dydaktyczne dotyczące historii, kultury, polityki czy przyrody, które będą wykorzystywane m.in. podczas lekcji. Oprócz nauki przewidziano także gry symulacyjne, geocaching czy wycieczki tematyczne.

Źródło: Gmina Słubice

Czytaj też: Ziemia lubuska, czyli co dokładnie?