Wraz z dniem 1 stycznia 2021 roku wchodzi w życie nowy podatek handlowy. Do dnia 01.01.2021 zawieszony był jego pobór, a jego zasady reguluje ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej, która obowiązuje od 1 września 2016 roku.

Kto zapłaci nowy podatek handlowy?
Podatek zapłacą sklepy o największych obrotach. Ściśle mówiąc, będą to osoby fizyczne i prawne, a także jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz wszystkie spółki cywilne, które w ramach działalności prowadzą sprzedaż detaliczną.

Przedmiotem opodatkowania będzie przychód pochodzący ze sprzedaży detalicznej. Ma być on pobierany co miesiąc, począwszy od stycznia bieżącego roku. Pierwsza transza płatności za styczeń musi być opłacona do dnia 25 lutego. Opłaty należy dokonywać na konto urzędu skarbowego.

Podatek handlowy 2021 będzie pobierany na podstawie wielkości obrotów, zewidencjonowanych przy pomocy kas fiskalnych, rejestrujących w rozumieniu ustawy VAT.

Ile wynosi kwota wolna od podatku handlowego?
Kwota wolna od podatku wynosi dokładnie 17 mln złotych miesięcznie. Za podstawę opodatkowania będzie uważana osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka przychodów ze sprzedaży detalicznej przekraczającej kwotę wolną od podatku.

Obowiązywały będą dwa rodzaje opodatkowania w ujęciu procentowym. Pierwszy z nich będzie obejmował miesięczny przychód ponad kwotę wolną, nie wyższą jak 187 mln złotych i wyniesie 0,8 proc.

Kto zapłaci nowy podatek handlowy o oprocentowaniu na poziomie 1,4?
Będą to osoby, których nadwyżka przychodu ze sprzedaży detalicznej wyniesie ponad 187 mln złotych.
Według ustawy, podatek będzie obowiązywał nie tylko firmy z polskim kapitałem, ale i także z zagranicznym, które prowadzą działalność gospodarczą na terenie Polski.
Szacuje się, że wpływy z podatku handlowego w 2021 roku będą oscylowały w granicy 1,5 mld złotych.

Czytaj też: Kontrowersje wokół szczepionki przeciwko covid-19. Czy słubiczanie są skłonni sięgnąć po antidotum?