28 grudnia radni Cybinki uchwalili budżet na 20021 r.  W przyjętym budżecie dochody zaplanowano na poziomie 32 536 243, 00 zł, wydatki na kwotę 33 783 799, 00 zł.  Będzie sporo inwestycji zarówno w Cybince jak i w sołectwach. Z czego ucieszą się mieszkańcy?  

Jakie inwestycje?
Prawie 291 tys. zł gmina przekaże sołectwom w ramach funduszu sołeckiego, który przeznaczony będzie na modernizacje dróg, budowę chodników, modernizacje sal wiejskich, wykonanie oświetlenia ulicznego. 133 tys. zł otrzymają organizacje pozarządowe, a 50 tys. rozdysponują mieszkańcy gminy w ramach tzw. inicjatywy lokalnej. 

Sporo, bo ponad 3 mln zaplanowano na inwestycje gminne. Z tych pieniędzy wybudowany zostanie pumptrack połączony ze skateparkiem (320 tys. zł), powstanie wieża widokowa i obiekty małej architektury w Uradzie (prawie 886 tys. zł) oraz Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Cybince (150 tys. zł).

Za przyjęciem budżetu głosowało 13 radnych.

Czytaj też: CYBINKA – górnicze miasteczko, które kryje wiele tajemnic