Sprawdzamy jakie inwestycje przeprowadziły samorządy w roku 2020 i jakie mają plany na ten rok. Który samorząd wydał najwięcej w przeliczeniu na jednego mieszkańca. 

Każdy samorząd co roku przeznacza jakąś część budżetu na inwestycje. Przedstawiamy Państwu inwestycje powiatu i gmin powiatu słubickiego. Wyliczamy koszt inwestycji w przeliczeniu na jednego mieszkańca danego samorządu. Obliczenia wzorowane są na danych statystycznych z 2019 r., dostępnych na stronie Głównego Urzędu Statystycznego.

Gmina Słubice

W gminie zamieszkuje (dane 2019 r.) 20 071 tys. mieszkańców. Na wszystkie inwestycje poszło w 2020 r. 15 mln.  Na jednego mieszkańca przypada więc nieco ponad 747,35 zł.

virtualnetia.com - projektowanie i tworzenie stron WWW

Jakie to inwestycje? Podajemy ich nazwę oraz koszt 

 1. Sala sportowa przy SP2 – 5 420 700 zł
 2. Wieża widokowa – 7 011 000,00 zł/ zewnętrzne środki wyniosły 1 mln. EUR – inwestycja w trakcie realizacji
 3. Termomodernizacja budynku SCOP – 569542,82 zł- inwestycja w trakcie realizacji
 4. Budowa Sali sportowej przy SP3 – 4 822 404,28 zł /zewnętrzne środki 2 911 971,00 zł- inwestycja w trakcie realizacji
 5. Budowa Szkoły Podstawowej w Kunowicach – 12 041 700,00 zł – inwestycja w trakcie realizacji
 6. Utworzenie placówki dziennego wsparcia dzieci i młodzieży przejawiającej zachowania problemowe, oś Świerkowe-
  959 040,00zł – inwestycja w trakcie realizacji
 7. Przebudowa ulicy Mieszka I – 1 856 936,61 zł / złożony wniosek na 50% – inwestycja w trakcie realizacji
 8. Przebudowa ulicy Jagiellończyka – 195 938,32 zł
 9. Przebudowa dróg gminnych – 592 854,96 zł
 • Diamentowa Kunowice
 • Kunice dz. Nr 116
 • Świecko dz. Nr 38
 • Pomarańczowa / Aroniowa Słubice
 • Oś Krasińskiego
 • Konstytucji 3 Maja dz. Nr 458/61
 • Biskupice dz. Nr 27/4
 • Wodna Golice
 • Pławidło dz. Nr 61
 • Nowy Lubusz dz. Nr 75/3
 • Nowe Biskupice dz. Nr 12, 137/2, 7
 • Drzecin dz. Nr 270
 • Konopnickiej / Żeromskiego
 • Bohaterów dz. Nr 1276
 1. Modernizacja ul. Sportowej – 438 411,85 zł. / zewnętrzne środki 219 205,92 zł/ zewnętrzne środki 219 205,92 zł
 2. Przebudowa dróg gminnych II Etap – 1 359 519,00 zł
 • Chrobrego
 • Chopina
 • Daszyńskiego
 • Sienkiewicza
 • Wolności
 • Przyjaźni
 • Seelowska
 • Klonowa
 • Jastrzębia
 • Grzybowa
 • Wschodnia
 1. Zadaszenie bazaru Kopernika część D2 projektu – 177 120,00 zł
 2. Oświetlenie ul. Północna – 155 137,28
 3. Oświetlenie alejek na cmentarzu – 179 030,39
 4. Modernizacja placu zabaw przy ul. Kwiatowej – 69 687,75 zł
 5. Plac zabaw w Rybocicach – 76 807,13 zł
 6. Ogród deszczowy przy żłobku „Bajka” – 57 810,00 zł

W roku 2021 rekordową kwotę, bo aż 36 mln zł gmina przeznaczyła na inwestycje. Jest to spowodowane tym, że kilku inwestycji nie udało się z powodu pandemii zrealizować w ubiegłym roku się i zostały przesunięte na rok 2021.

Inwestycje planowane na 2021 r. 

Nowa szkoła w Kunowicach za 12 mln zł,  sala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 3 – 2,9 mln zł,  park rekreacyjny przy al. Niepodległości – 2 mln zł, przebudowa drogi przy ul. Kopernika – 600 tys. zł,  dofinansowanie wymiany tzw. kopciuchów na ekologiczne piece – 400 tys. zł, koncepcja ścieżki rowerowej od ul. Sportowej w Słubicach do Drzecina – 50 tys. zł, stacja ładowania samochodów elektrycznych – 300 tys. zł, budowa odprowadzenia wód opadowych przy ul. 1 Maja -150 tys. zł, budowa skateparku – 200 tys. zł, stacja napraw rowerów – 11 tys. zł .

Gmina Rzepin

9 714 – tyle wynosi zaludnienie w gminie na rok 2019. Gmina w ubiegłym roku wydała na inwestycje  15 819 496, tak więc na jednego mieszkańca przypada 1 628,52 tys. zł.

Najważniejsze inwestycje wykonane przez Gminę Rzepin w roku 2020:

 1. Przebudowa ulicy Zachodniej w Rzepinie – koszt całkowity inwestycji: 625 423,00 zł, dofinansowanie: 280 587,00 zł
 2. Przebudowa ulicy Celnej i Zielonej w Rzepinie – koszt całkowity inwestycji: 1 314 346,71 zł – dofinansowanie: 657 173,36 zł
 3. Przebudowa ulicy Dworcowej w Rzepinie – koszt całkowity inwestycji: 2 046 434,39 zł, dofinansowanie: 738 000,00 zł. Z budżetu na 2020 wydano na tę inwestycję 339 329,39 zł
 4. Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora+ w Rzepinie, koszt całkowity inwestycji: 514 140,00 zł, dofinansowanie: 139 967,11 zł. Inwestycja ta zostanie utrzymana ze środków własnych oraz ze środków zewnętrznych, które w kwocie 353 031,87 zł Gmina Rzepin otrzymała na dofinansowanie projektu pn. „Gmina Rzepin dla seniorów” w ramach Działania 7.5.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego.
 5. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Rzepin.
  Inwestycja polegała na wykonaniu:
  – wodociągu w Kowalowie (ulice Słubicka, Rzepińska, Starkowska i Polna) – ok. 2,3 km
  – wodociągu w Rzepinie (ulice Ogrodowa i Łąkowa) – ok. 1,2 km
  – kanalizacji sanitarnej w Rzepinie (ulice Kilińskiego, Łąkowa, Ogrodowa i Partyzancka) – ok. 4,4 km
  – oczyszczalni ścieków w Drzeńsku.
  Koszt całkowity inwestycji: 12 478 738,68 zł – 5283 000 wydano z budżetu w roku 2020. Dofinansowanie całej inwestycji: 6 467 638,93 zł – wykorzystano w roku 2020  1 950 mln
 6. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Rzepin – etap II
  Inwestycja polegała na wykonaniu kanalizacji sanitarnej na terenie Sołectwa Drzeńsko i podłączeniu jej do nowej oczyszczalni ścieków. Koszt całkowity: 3 876 383,94 zł – rok 2020 – 2 mln. Dofinansowanie: 1 998 926,38 zł-  rok 2020 1,8 mln
 7. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na obszarze Gminy Rzepin. W skład zrealizowanej inwestycji weszły:
  – budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na trasie Rzepin – Gajec – dł. 3369,06 m
  – budowa sieci kanalizacji tłocznej z przyłączami na trasie Rzepin – Gaec – dł. 3089,38 m
  – budowa odcinak sieci kanalizacji grawitacyjnej w Gajcu – dł. 250,9 m
  – budowa przepompowni ścieków w Gajcu
  Wartość inwestycji: 1 501 858,89 zł
 8. Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku Zespoły Szkół w Rzepinie na internat. Wartość inwestycji: 519 480,00 zł
 9. Budowa na istniejącym terenie rekreacyjnym placu zabaw przy ulicy Świerkowej w Rzepinie. Wartość inwestycji: 36 838,50 zł
 10. Budowa miejsca upamiętnienia na skwerze u zbiegu ulic Dworcowej i Alei Wolności. Wartość inwestycji: 34 821,30 zł

Ogólna kwota pozyskanych środków zewnętrznych w 2020 roku to 10 282 292,78 zł

Plany inwestycyjne, które Gmina Rzepin planuje zrealizować w roku 2021:

 1. Rozbudowa Żłobka i Przedszkola w Rzepinie polegająca na dobudowie dwóch oddziałów przedszkolnych i dwóch żłobkowych.
  Sytuacja demograficzna wymusza podjęcie stanowczych kroków w celu zwiększenia ilości miejsc dla dzieci w żłobkach i przedszkolach. W bieżącym roku wpłynęło 2 razy więcej podań, niż jest aktualnie dostępnych miejsc w żłobku. Środki planuje się uzyskać z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonego dla jednostek samorządu terytorialnego. Planowane jest również wystąpienie o dotację w kwocie 900 000 zł z Programu „Maluch+”, aby w jej ramach współfinansować rozbudowę żłobka. Szacowany koszt inwestycji: 3 600 000,00 zł
 2. Drugi etap Rewitalizacji Starego Rynku w Rzepinie.
  Realizacja obejmie przebudowę i uporządkowanie terenów nad rzeką Ilanką. Inwestycja zabezpieczy miasto przed potencjalnym zalaniem w przypadku wzrostu poziomu stanu rzeki oraz przywróci historyczny charakter całego terenu. Zaplanowano umocnienie brzegów rzeki, zagospodarowanie terenu przyległego wraz z uporządkowaniem gospodarki opadowej, a także rekonstrukcję historycznego parku. Projekt jest zgodny z e Strategią Rozwoju Gminy i Lokalnym Programem Rewitalizacji. Środki planuje się uzyskać z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonego dla jednostek samorządu terytorialnego. Szacowany koszt inwestycji: 4 500 000,00 zł
 3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Kowalowie.
  Planuje się wykonanie ok. 6,8 km sieci w systemie grawitacyjno – tłocznym. Powstała sieć zostanie włączona do nowo budowanej oczyszczalni ścieków w Drzeńsku współfinansowanej z RPO Lubuskie 2020. Bez dostarczenia ścieków z tej miejscowości oczyszczalnia ścieków nie będzie mogła efektywnie funkcjonować. Szacowany koszt inwestycji: 5 100 000,00 zł
 4. Budowa studni i wodociągu w Kowalowie.
 5. Rekultywacja terenów zdegradowanych przez PGR z przeznaczeniem na centrum sportowo-rekreacyjne we wsi Sułów. Szacowany koszt inwestycji: 1 500 000,00 zł

Gmina Ośno Lubuskie

Inwestycje w Ośnie w roku 2020 pochłonęły 15 694 636 zł. Na jednego mieszkańca (6376 – dane z 2019 r.) przypada więc
2 461,35 zł. Główną inwestycją, która znacznie podwyższa wskaźnik, jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, na którą poszło blisko 20 mln zł (z czego dofinansowanie z RPO Lubuskie wyniosło 7,24 mln) przez dwa lata. W roku 2020 na tę inwestycję poszło aż 14 591 633,27.

Inwestycje 2020

 1. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ośno – wartość zadania blisko 20 mln, dofinansowanie 7,24 mln z RPO Lubuskie – realizacja 2019-2020;
 2. Zabezpieczenie, wzmocnienie i renowacja odcinka muru obronnego z basztą Zwinger w Ośnie Lubuskim – kontynuacja prac etap III – zadanie finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 240 tys. zł, ze środków Lubuskiego Wojewódzkie-go Konserwatora Zabytków w wysokości 19 tys. zł oraz w pozostałej części ze środków budżetu gminy (52 207,21 zł);
 3. Realizacja zadań z budżetu obywatelskiego tj. Doposażenie Sołectwa Sienno i KS Mościenko Sienno oraz obiektu sportowo-rekreacyjnego w Siennie, Inwestycja w dobro wspólne – Połęcko i Radachów, Upiększamy naszą wieś – Radachów, Altana biesiadna Świniary, Zwiększanie potencjału bojowego w Gminie Ośno Lubuskie po-przez zakup nowoczesnych ubrań specjalnych i hełmów strażackich – środki z budżetu gminy – 246 553,00 ;
 4. Zdalna szkoła – sprzęt komputerowy dla szkół – dofinansowanie PO PC – 133 tys.;
 5. Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Ośnie Lubuskim – wartość zadania 5,5 mln, dofinansowanie 3,22 mln z RPO Lubuskie – realizacja 2020-2022;

Plany na 2021:

 1. Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Ośnie Lubuskim – wartość zadania 5,5 mln, dofinansowanie 3,22 mln z RPO Lubuskie – realizacja 2020-2022
 2. Remont elewacji ratusza – etap I – finansowany ze środków Covid – 19;
 3. Budowa świetlicy wiejskiej w Grabnie – etap I – finansowany ze środków Covid – 19;
 4. Kolejny etap remontu odcinka muru obronnego przy baszcie Zwinger – pod warunkiem otrzymania dofinansowania z Ministerstwa Kultury i konserwatora zabytków;
 5. Modernizacja SUW w Ośnie Lubuskim – pod warunkiem otrzymania dofinansowania z RFIL – wartość zadania 2,4 mln zł;
 6. Modernizacje SUW w Lubieniu i Połecku – pod warunkiem otrzymania dofinansowania z RFIL

Następna strona  ->

Strony: 1 2