Siódmy odcinek serii „Palcem po mapie” upłynie nam pod znakiem wizyty w niewielkiej nadodrzańskiej miejscowości jaką są Kunice. To kolejna opisywana w naszym zestawieniu wieś, której początków należy upatrywać jeszcze w okresie osadnictwa słowiańskiego. Dziś natomiast Kunice mogą przyciągać ciekawym położeniem oraz pewnego rodzaju sielskim charakterem, który poniekąd z niego wynika.

No właśnie… gdzie nasza dzisiejsza „bohaterka” się znajduje? Kunice miniemy w połowie lokalnej drogi, która łączy Urad z Rybocicami. Miejscowość znajduje się zatem na pograniczu gmin Słubice i Cybinki. Warto zaznaczyć, że Kunice to wieś położona mniej więcej w miejscu, w którym Ilanka łączy się z Odrą. Według danych z roku 2011 miejscowość zamieszkuje około siedemdziesięciu osób.

Kunice na mapie. Miejscowość jest położona na pograniczu gmin Cybinka i Słubice
Kunice na mapie. Miejscowość jest położona na pograniczu gmin Cybinka i Słubice

 

List żelazny księcia Leszka

Po raz pierwszy na kartach historii Kunice pojawiają się w liście żelaznym księcia krakowskiego, Leszka Czarnego. Wspomniana wzmianka z roku 1282 pochodzi więc z czasów, gdy obszar ten od blisko już trzech dekad znajdował się we władaniu margrabiów brandenburskich. Okoliczną ludność w dalszym ciągu zamieszkiwały jednak społeczności słowiańskie, dla których głównych zajęciem była uprawa roli oraz m.in. rybołówstwo.

Ilanka łączy się z Odrą. Takie widoki możemy obserwować na trasie z Uradu przez Kunice i Rybocice do Świecka
Ilanka łączy się z Odrą. Takie widoki możemy podziwiać na trasie z Uradu przez Kunice i Rybocice aż do Świecka

 

Długie i trudne dzieje

W późniejszych czasach ludności Kunic (przed wojną Kunitz) zdarzało padać się ofiarą różnych konfliktów zbrojnych. Przykładowo w czasie Wojny Trzydziestoletniej (1618-1648) osada została definitywnie zniszczona przez wojska szwedzkie, które następnie z powodzeniem oblegały pobliski Frankfurt. W drugiej połowie XIX-tego stulecia Kunice weszły natomiast administracyjnie w skład powiatu zachodniotorzymskiego (Weststernberg) i w jego granicach pozostawały aż do roku 1945. Co ciekawe, bezpośrednio przed wybuchem II wojny światowej w Kunitz mogło zamieszkiwać nawet około tysiąca osób. Wieś składała się bowiem z dwóch części, które przedzielone były rzeką Odrą. Z jednego brzegu na drugi można było przedostać się dzięki pomocy promu, który w tym miejscu kursował już od początku XX-tego wieku.

Oblężenie Frankfurtu w roku 1631. Zanim Szwedzi dotarli do miasta to wpierw splądrowali oraz zupełnie zniszczyli osadę w Kunicach
Oblężenie Frankfurtu w roku 1631. Zanim Szwedzi dotarli do miasta to wpierw splądrowali oraz zupełnie zniszczyli osadę w Kunicach

 

Skarb z Kunic

Kilka lat temu niepozorne Kunice zupełnie zszokowały świat nauki i archeologii. W trakcie spaceru z psem po okolicy dwóch mieszkańców wsi odnalazło bowiem wyjątkowy skarb- ukryty pokaźny zbiór monet z X-go wieku. Numizmaty pochodziły głównie z obszaru ówczesnych Niemiec, ale i również z Anglii, Czech, Skandynawii a nawet Półwyspu Arabskiego! W sumie z ziemi wydobyto niemal trzysta monet, z których część zachowała się w dodatku w całości. Odkrycie to, mimo iż przypadkowe należy do jednych najważniejszych, których dokonano w dziejach badań na naszym obszarze.