Wokół tematu Odry potrzebne jest porozumienie ponad granicami” – posłanka Wiosny (Lewica) i poseł Partii Zieloni powołują Parlamentarny Zespół ds. Renaturyzacji Odry.  

Posłanka Wiosny (Lewica) dr Anita Kucharska-Dziedzic i poseł Partii Zieloni dr Tomasz Aniśko spotkali się dziś w Słubicach w celu omówienia przyszłości Odry i problemów jej dotyczących. Rozmowa parlamentarzystów jest efektem powołania przez nich w ostatnim czasie Parlamentarnego Zespołu ds. Renaturyzacji Odry.

Prace Zespołu skupią się m.in. wokół negatywnych skutków zmian klimatu, zagrożenia powodziowego, hydrologicznych problemów rzeki, a także wokół jej tożsamościowego i turystycznego dziedzictwa.

Chcemy podjąć działania, które docenią znaczenie tej ważnej dla naszego województwa rzeki, z której korzystać powinny wszystkie nadodrzańskie społeczności – powiedziała posłanka dr Kucharska-Dziedzic.

Celem powołanego Zespołu jest również wypracowanie ze stroną społeczną i ekspercką projektów renaturyzacji Odry oraz ich promocja. Członkowie Zespołu chcą podnosić świadomość nadodrzańskich społeczności oraz promować dobre praktyki w zakresie przeciwdziałania suszy hydrologicznej i zamierania rzek w wyniku zmian klimatycznych, oraz działalności gospodarczej.

Skupiać się będziemy nie tylko na aspektach gospodarczych Odry, ale także jej tożsamościowym i turystycznym dziedzictwie. Jednym z naszych ważniejszych celów będzie niwelacja negatywnych dla rzeki skutków postępujących zmian klimatu i towarzyszących mu problemów hydrologicznych. Do współpracy zaprosimy samorządy i ekspertów – dodała posłanka.

W związku z rządowymi planami regulacji Odry realizowanymi na potrzeby rozwoju żeglugi śródlądowej pod pretekstem ochrony przeciwpowodziowej, 22 marca – w Światowy Dzień Wody – opublikowany zostanie również polsko-niemiecki list otwarty skierowany przez polskie i niemieckie organizacje ekologiczne, ruchy społeczne, naukowców i parlamentarzystów do rządów Polski i Niemiec, a także do Komisji Europejskiej, Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) i Banku Światowego wzywający do podjęcia działań, mających zapobiec realizacji tzw. Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Odry i Wisły, który w rzeczywistości doprowadzi do zwiększenia ryzyka powodziowego na tych obszarach.

Wspólna polsko-niemiecka deklaracja ma również na celu nagłośnić temat wśród opinii publicznej poddawanej manipulacji i dezinformacji w kontekście podejmowanych obecnie decyzji, których konsekwencją będzie wzrost zagrożenia bezpieczeństwa osób zamieszkujących tereny nadodrzańskie i nieobliczalne szkody środowiskowe. Ich skutki ponosić będziemy jeszcze przez długie lata powiedział poseł Partii Zieloni, dr Tomasz Aniśko.

Deklaracja powstała z inicjatywy organizacji pozarządowych i otrzymała wsparcie polityków różnych szczebli po obu stronach Odry.

List otwarty jest kolejnym głosem protestu po wcześniejszej petycji podpisanej przez tysiące obywatelek i obywateli Polski i Niemiec, sprzeciwiających się planom regulacji Odry. Petycja obywatelska została wręczona 15 marca br. przedstawicielom Rządu Brandenburgii i Republiki Federalnej Niemiec oraz przedstawicielowi Komisji Europejskiej.

Źródło: Informacja prasowa  Biura Poselskiego posła na Sejm RP dra Tomasza Aniśko