Niepełnosprawny przedsiębiorca, który ma prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, powinien zgłosić do ZUS opłacanie preferencyjnych składek, używając kodu 05 72. Jeżeli niepełnosprawny przedsiębiorca, opłaca składki społeczne, może liczyć na refundację ( zarówno składek emerytalnych, jak i rentowych ). Środki te wypłacane są przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (zwrot wynosi 30%, 60% lub 100% ). Dowiedz się, na jakie inne ulgi może liczyć niepełnosprawny przedsiębiorca i jak dokładnie wygląda opłacanie składek do ZUS.

Renta a działalność pozarolnicza – składki ZUS

-Decyzją ZUS z dnia 25 września 2015 roku ubezpieczeniu zdrowotnemu, z wyłączeniem pozostałych ubezpieczeń mogą podlegać jedynie osoby z ustalonym prawem do renty rodzinnej. Taki przedsiębiorca nie musi, ale może opłacać też dobrowolnie składki emerytalne i rentowe, a jeśli się zdecyduje na ich opłacanie, musi również obowiązkowo opłacić składki na ubezpieczenie wypadkowe.
-Osoby, które mają ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, a które to prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą są zobowiązane do opłacania obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnych i rentowych, do czasu ustalenia prawa do emerytury. ZUS dla niepełnosprawnych przedsiębiorców obowiązuje także w przypadku renty socjalnej ( art.9 ust.4c o SUS i art.8 ust.6 pkt.1 ustawy o SUS ).

Samozatrudnienie a składki ZUS

Osoba samozatrudniona musi złożyć do ZUS deklarację DRA i wykazać składki na ubezpieczenie, jakim podlega. ZUS dla niepełnosprawnych przedsiębiorców, a raczej deklaracje i wnioski mają kody, dzięki którym możliwe jest określenie stopnia niepełnosprawności czy prawa do emerytury i renty. Odpowiednie kody tytułu do ubezpieczeń są dostępne na stronie internetowej ZUS. Termin na zgłoszenie samozatrudnionej osoby, która płaci składki tylko za siebie mija 10 dnia miesiąca. Natomiast termin ten wynosi 15 dni w przypadku, gdy przedsiębiorca zgłasza do ubezpieczenia również inne osoby. Zwolnienie z obowiązku wysłania deklaracji DRA może nastąpić wówczas, gdy przedsiębiorca spełnia następujące warunki:
1. Wszystkie dane umieszczone w deklaracji są niezmienne, czyli identyczne za każdy kolejny miesiąc
2. Przedsiębiorca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i opłaca składki ZUS tylko i wyłącznie za siebie.
3. Przedsiębiorca złoży pierwszą deklarację z wykazaniem składek od obowiązującej go podstawy, a ZUS będzie ją powielał w kolejnych miesiącach.

Niepełnosprawny przedsiębiorca – ulgi

Oprócz prawa do zwrotu składek emerytalnych i rentowych w niektórych przypadkach, o czym była mowa powyżej, przedsiębiorca może liczyć na inne ulgi, takie jak:
-ulga na start ( kod 05 40 )
-mały ZUS ( KOD 05 92 )
-zwolnienie z opłacania składki na Fundusz Pracy przez 24 miesiące, można skorzystać z niej po zakończeniu Ulgi na Start lub od razu po zarejestrowaniu działalności
Ulgi te nie powodują zniesienia obowiązku opłacania składek zdrowotnych, ale w niektórych przypadkach, o czym poniżej, zwolnienie to może dotyczyć niektórych przedsiębiorców.
Niepełnosprawny przedsiębiorca może być zwolniony z obowiązującej składki zdrowotnej, gdy może on udokumentować znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz opłaca on podatek w formie karty podatkowej ( karta podatkowa stosowana jest w małej gastronomii i usługach, a jej stawka ustalana jest indywidualnie z naczelnikiem urzędu skarbowego ) lub jego przychód z działalności gospodarczej jest nie wyższy niż połowa minimalnej emerytury obowiązującej w danym roku.
Niepełnosprawny przedsiębiorca ma obowiązek sporządzania deklaracji rozliczeniowych, bez względu na stopień niepełnosprawności, przysługujące mu ulgi oraz liczbę zatrudnionych w przedsiębiorstwie osób.

Czytaj też: Pan Piotr ma szansę stanąć na nogi. Żeby jednak to się udało, potrzebna jest pomoc