Projekt „Gminna Specjalistyczna Poradnia Rodzinna VI”, współfinansowany przez gminę Słubice, jest kontynuacją projektów z lat poprzednich. Zainteresowanie projektem jest ogromne. Realizowany on jest przez dziewięć miesięcy, w okresie od 1 kwietnia 2021 do 31 grudnia 2021 r. Głównym jego celem jest wspieranie rodziny w zakresie jej wszechstronnego rozwoju, poprzez wsparcie specjalistyczne, terapeutyczne i psychoedukacyjne dzieci, młodzieży i osób dorosłych z gminy Słubice.

– Zależy nam na wyposażeniu mieszkańców gminy w wiedzę dotyczącą umiejętności oraz praktycznych kompetencji społecznych. W ramach projektu odbywać się będą konsultacje i terapie specjalistyczne – psychologiczna oraz pedagogiczna – a także przeprowadzone zostaną superwizje dla terapeutów – mówi Agnieszka Choina, koordynator projektu. – Podczas terapii psychologicznej pracować będziemy nad rozwojem emocjonalnym dzieci i młodzieży, przy ścisłej współpracy z rodzicami. Mamy nadzieję, że spowoduje to zmianę świadomości rodziców w zakresie emocji oraz zwiększy ich umiejętności wychowawcze. Poprzez pracę psychologiczną chcemy wpłynąć na rozwój emocjonalny, podnoszenie własnej wartości oraz umiejętności społecznych, szczególnie wzrost umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach – dodaje.

Terapia pedagogiczna ma na celu stymulację ogólnego rozwoju dziecka: rozwijanie funkcji motorycznych, spostrzegawczości, koncentracji uwagi, percepcji wzrokowej, funkcji słuchowo-językowych, sprawności manualnej, doskonalenie umiejętności czytania i poprawności pisania oraz usprawnianie kompetencji matematycznych.

Celem superwizji jest stworzenie miejsca do refleksji dla terapeuty, aby mógł on w bezpiecznej atmosferze przyjrzeć się swojej pracy z pacjentem, własnym reakcjom, czy relacji terapeutycznej.  Wiąże się z tym również regularny rozwój, poznawanie nowych metod terapeutycznych, stały kontakt z innymi specjalistami i zwyczajnie lepsze efekty w pracy terapeutycznej z pacjentem.

Udział w konsultacjach i terapiach jest bezpłatny.

Realizacja zadania przyczyni się do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej w zakresie dostępu  do pomocy specjalistycznej. Osób potrzebujących pomocy specjalistycznej jest w naszej gminie bardzo dużo, z roku na rok coraz więcej. Szczególnie w okresie pandemii sytuacja ta uległa pogorszeniu. Na terenie naszej gminy poradnictwo specjalistyczne oraz terapie specjalistyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych prowadzone są w zbyt małej ilość w stosunku do potrzeb.

Mimo realizacji coraz większej ilości projektów związanych z pomocą terapeutyczną wciąż mamy ogromne zapotrzebowanie na pomoc całym rodzinom – pomoc dotyczącą spraw wychowawczych, radzenia sobie z emocjami, komunikacją itp. Na bieżąco zgłasza się do nas duża ilość rodziców szukających pomocy dla swoich dzieci oraz osób dorosłych, którzy potrzebują wsparcia ze względu na problemy emocjonalne czy wychowawcze. Dzięki superwizji jest większa szansa, że pomoc terapeutyczna będzie skuteczniejsza. Celem superwizji jest dbanie o dobro pacjentów oraz rozwój zawodowy terapeuty. Superwizja jest ważnym elementem dla terapeuty w dążeniu do profesjonalizmu.

Żródło: Stowarzyszenie Po PROstu