OLYMPUS DIGITAL CAMERA

W środę, 16 czerwca w przededniu 30 rocznicy podpisania Traktatu między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy w Słubicach spotkali się przedstawiciele polsko-niemieckiego pogranicza. Spotkanie miało na celu podzielenie się doświadczeniami oraz wyciągnięcie wniosków związanych z pandemią, a także wyszukanie wspólnych rozwiązań na przyszłość. Gospodarzami spotkania w Urzędzie Miejskim w Słubicach byli burmistrz Mariusz Olejniczak i nadburmistrz Frankfurtu nad Odrą Rene Wilke. 

Po spotkaniu w urzędzie uczestnicy przenieśli się na Plac Bohaterów, gdzie obyła się konferencja prasowa. Udział wzięli Premier Brandenburgii dr Dietmar Woidke, Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak, burmistrz Słubic Mariusz Olejniczak, nadburmistrz Frankfurtu nad Odrą Rene Wilke, starosta słubicki Leszek Bajon oraz przedstawiciele samorządów od Świnoujścia i Heringsdorf do Gubina i Guben, a także euroregionów z naszej części pogranicza.

Tematem konferencji było wyciągnięcie wniosków z kilkunastu miesięcy trwania pandemii koronawirusa i podjęcia działań, by w przyszłości zapobiec temu, co było niedopracowane. 

– Ten okres pokazał słabości naszych wzajemnych relacji, pokazał również, gdzie powinniśmy współpracować intensywniej ze sobą, gdzie powinniśmy pracować na szczeblu między naszymi krajami, ale również na szczeblu Unii Europejskiej. – mówił podczas konferencji premier Brandenburgii Dietmar Woidke. – Ostatnie 15 miesięcy czasu pandemii kazało nam spojrzeć na pewne rzeczy od nowa i inaczej. Przede wszystkim: jak być lepiej przygotowanym na to, co w roku 2020/2021 nie było takie łatwe do przewidzenia. Chodzi o to, aby lepiej koordynować działania, które są podejmowane na szczeblu między naszymi państwami, między rządami narodowymi, ale też jak lepiej koordynować te działania z samorządami lokalnymi, tutaj na miejscu – dodał premier. 

„Jesteśmy skuteczni i solidarni! „

– Z satysfakcją muszę przyznać, że w tym trudnym czasie byliśmy razem, byliśmy solidarni, bardzo dziś dziękuje panu premierowi Woidke za pomoc, którą udzielił dla naszego regionu, gdy zaapelowałam o środki ochrony osobistej i urządzenia ratujące życie. W Polsce mamy takie powiedzenie: „Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie” i takiego czegoś my Lubuszanie doświadczyliśmy od naszych przyjaciół Niemców z Brandenburgii – mówiła Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak. – Dzisiaj śmiało wyznaczamy przyszłość, ja jestem spokojna co do naszych wspólnych wyzwań tutaj na granicy. Jesteśmy bogatsi o te trudne doświadczenia. Wiemy już, ze rząd przyjął środki finansowe w ramach Interregu to będzie ponad 540 mln euro. Będziemy wspólnie organizować kolejne projekty i mam nadzieję, że pogonimy zarazę i pożegnamy światową pandemię, bo jesteśmy skuteczni i solidarni! – zakończyła swój występ pani marszałek. 

Wspólny apel do rządów

Wszyscy uczestnicy spotkania pracują nad wspólnym apelem do rządów Polski i Niemiec oraz organów unijnych, w którym zwracają uwagę na współpracę transgraniczną, a dokładniej na to, że właśnie ta współpraca przyczyniła się do znacznego rozwoju pogranicza. Następną kwestią poruszaną w apelu jest zwrócenie uwagi na to, że polsko-niemiecki region graniczny został w szczególny sposób dotknięty skutkami pandemii koronawirusa, a decyzje podejmowane na najwyższych szczeblach państw, od wiosny 2020 roku, miały negatywne konsekwencje dla codziennego życia mieszkańców regionów granicznych. Autorzy apelu zwracają również uwagę na to, że potrzeby regionów granicznych w czasie pandemii zbyt rzadko były brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji przez rządy państw.

– Przez następne kilka dni, będziemy czynić ostatnie szlify nad wspólnym apelem, który skierujemy do najwyższych szczebli rządu. Mamy nadzieję, że na przyszłość unikniemy problemów, z którymi borykaliśmy się przez ostatnie kilkanaście miesięcy – mówił podczas konferencji burmistrz Słubic Mariusz Olejniczak. – W apelu poruszamy wiele kwestii i aspektów życia, chodzi nam przede wszystkim oo to, aby na przyszłość pracownicy transgraniczni nie przeżywali takich problemów jak do tej pory. Aby uczniowie i studenci również mogli bez problemów uczyć się po jednej i po drugiej stronie Odry i Nysy.

Jakie jeszcze kwestie poruszone zostały w apelu? 

Komunikacja

W czasie pandemii niedostateczna była komunikacja i wymiana informacji o podejmowanych na pograniczu działaniach służących zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa. To doprowadziło do powstania różnorodnych regulacji prawnych wzdłuż całej granicy polsko-niemieckiej.

Osoby regularnie przekraczające granicę (pracownicy, uczniowie i inni)

Skutki pandemii znacząco dotknęły wszystkie grupy osób, które z różnych powodów regularnie muszą przekraczać granicę. Wstrzymany lub utrudniony został ruch pracowników transgranicznych, studentów, młodzieży i dzieci uczęszczających do placówek oświatowych w kraju sąsiada. Szczególnie trudna była sytuacja uczniów ostatnich klas, którzy mieli przed sobą egzaminy końcowe.

Ochrona zdrowia

Pandemia nie zatrzymuje się na granicach krajów. Bezpieczeństwo mieszkańców pogranicza wymaga intensywnej współpracy w zakresie ochrony zdrowia, m.in. aby skutecznie zwalczać zagrożenia epidemiologiczne w przyszłości.

Zarządzanie kryzysowe

Efektywne zwalczanie sytuacji kryzysowych jest kluczem do funkcjonowania transgranicznych obszarów funkcjonalnych. Brak możliwości koordynacji działań na szczeblu regionalnym i lokalnym naruszyło poczucie bezpieczeństwa naszych mieszkańców.

Współpraca transgraniczna

Regiony graniczne to miejsca szczególnego współdziałania, które oddają istotę wspólnoty europejskiej: łączenia ludzi, a nie państw. Naszym celem jest poprawa warunków życia ludzi poprzez przezwyciężanie uprzedzeń i barier fizycznych, prawnych oraz administracyjnych.

Czytaj też: Rola Uniwersytetu Europejskiego w nauce i społeczeństwie – dyskusja panelowa zainauguruje obchody „30 lecia Viadriny”