Edukacja historyczna na polsko-niemieckim pograniczu – katedra zabytkoznawstwa na Uniwersytecie Europejskim Viadrina partnerem  w projekcie finansowanym ze środków Interreg.

Edukacja historyczna na pograniczu polsko-niemieckim jest celem finansowanego ze środków Unii Europejskiej wspólnego projektu „Morze – Pomorze – Pogranicze – miejscem polsko-niemieckiego dialogu. Transgraniczna sieć współpracy w nauce i edukacji historycznej Nadodrza i strefy bałtyckiej”, w którym Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą uczestniczy jako partner Uniwersytetu Szczecińskiego. W środę, 23 czerwca 2021 roku, transgraniczna sieć, do której oprócz uniwersytetów należą także Muzeum Schwedt i Muzeum Pomorza w Greifswaldzie, zaprezentowała się na cyfrowej konferencji prasowej.

W ramach wyjazdów studyjnych, warsztatów i konferencji ma być pogłębiana współpraca transgraniczna w polsko-niemieckim obszarze integracji. Katedra zabytkoznawstwa będzie się koncentrować na tych gatunkach dziedzictwa kulturowego, które są mniej znane, zwłaszcza po stronie polskiej. W ramach projektu badane i odwiedzane będą działające oraz opuszczone rezydencje i dwory, a także cmentarze żydowskie na terenie Brandenburgii i województwa lubuskiego. „Chcemy przekształcić peryferyjne położenie instytucji kulturalnych, edukacyjnych i naukowych na obrzeżach danego kraju w produktywną sieć”, mówi dr Magdalena Abraham-Diefenbach, koordynatorka projektu na Viadrinie, przedstawiając ideę projektu. Poprzez bezpośrednią współpracę w zakresie historii kultury regionu pogranicza należy uzyskać więcej zrozumienia dla różnych perspektyw.

Prezydentka Viadriny prof. dr Julia von Blumenthal podkreśliła podczas konferencji prasowej: „Uniwersytet Europejski Viadrina jest dobrym miejscem do współpracy i badań transgranicznych. Jako międzynarodowy, europejski i transgraniczny uniwersytet mamy w tej dziedzinie duże kompetencje i doświadczenie. Szczególnie zależy mi na tym, aby Viadrina utrzymała swój profil jako uniwersytet transgraniczny, który jest silnie zaangażowany we współpracę polsko-niemiecką”.

W najbliższych miesiącach odbędą się dwie podróże studyjne: do dworów w północnej i północno-wschodniej Brandenburgii (28-29 sierpnia 2021 r.) i do dworów na terenie dawnej Nowej Marchii, czyli na terenie województwa lubuskiego (24-26 września 2021 r.) oraz 14 września 2021 r. warsztaty „Historia regionalna – tworzenie sieci i planowanie projektów”.

Wszystkie wydarzenia będą tłumaczone symultanicznie. Udział jest bezpłatny. Zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych historią regionu i współpracą polsko-niemiecką z terenu Euroregionu Pro Europa Viadrina i Euroregionu Pomerania.

Informacji udziela dr Magdalena Abraham-Diefenbach, abraham-diefenbach@europa-uni.de

Ogólne informacje o projekcie: http://mare.usz.edu.pl/projekt/

Czytaj też: Bezpłatne warsztaty No borders. Trwają zapisy. Ilość miejsc ograniczona!