Jubileusz „30-lecia Viadriny“ z udziałem publiczności

Dzięki złagodzeniu przepisów sanitarnych obchody 30-lecia Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą zaplanowane na czwartek 15 lipca br. o godz. 14.30 mogą odbyć się z udziałem gości i przedstawicieli mediów.  Uroczystość wywieszenia flag jubileuszowych, dyskusję panelową i otwarcie wystawy zaplanowane jest w dniu 15 lipca 2021 r. Udział w poszczególnych punktach programu lub w