Niniejszym przepraszam pana Rafała Sobonia, ratownika medycznego, za skierowane pod jego adresem niepochlebne, obraźliwe i bezpodstawne twierdzenia dotyczące jego osoby oraz jego działalności jako ratownika medycznego, wypowiedziane przeze mnie, podczas wywiadu z dnia 06 marca 2021 r.i utrwalone na nagraniu wideo przed szpitalem NZOZ im. Prof. RELIGII w Słubicach, w szczególności stwierdzenia, że ” Rafał Soboń nie powinien pracować na swoim stanowisku”, że” to jest masakra ” oraz że ” on powoduje to, że ludzie umierają.”

Oświadczam , że twierdzenia te są nieprawdziwe. Wskazuję, że działałam pod wpływem emocji związanych z ciężkim stanem zdrowia osoby mi najbliższej. Fakt ten nie upoważniał mnie do wygłaszania obraźliwych komentarzy pod adresem pana Rafała Sobonia- za co bardzo przepraszam.

Jednocześnie proszę wszystkie osoby, portale, strony internetowe, dzienniki i wszelkie inne media, które umieściły, upubliczniły i rozpowszechniły ww.nagranie sprzed szpitala w Słubicach z dnia 06 marca 2021 r.o usunięcie tego nagrania i zaniechanie jego dalszego rozpowszechniania.

Katarzyna Adamczyk