W dniach 15 i 16 września 2021 r. (godz. 16.00 – 22.00), obie administracje miejskie zapraszają mieszkańców do sali koncertowej przy Lebuser Mauerstraße 4 we Frankfurcie, żeby opracować wspólną wizję rozwoju dwumiasta do 2030 roku.

Burmistrz Mariusz Olejniczak i nadburmistrz Frankfurtu René Wilke zapowiadają, że na tej konferencji żaden ekspert z zewnątrz nie będzie wygłaszał przemówień o przyszłości dwumiasta, ponieważ o tym dyskutować będą przede wszystkim mieszkańcy.

– Zapraszamy wszystkich mieszkańców powyżej 14 roku życia do współtworzenia naszego dwumiasta. Wyniki konferencji przyszłości zostaną na początku 2022 roku włączone do konkursu pomysłów urbanistycznych, a następnie, pod koniec 2022 roku, oba miasta podejmą decyzje w sprawie wspólnych projektów kluczowych do roku 2030″ – informują włodarze obu miast.

Dlaczego właśnie teraz Konferencja Przyszłości 2030 ?

W ostatnich latach wiele udało się osiągnąć obu miastom. Teraz nadszedł czas, żeby  pójść o krok dalej we współpracy transgranicznej i zaangażować zainteresowanych obywateli w przyszły rozwój dwumiasta. Ogólne warunki są dobre: powstanie Tesli przyciągnie nowych mieszkańców i sprawi, że osiedlenie się w dwumieście będzie atrakcyjne. Obiecująca kandydatura Frankfurtu na siedzibę „Przyszłego Centrum Transformacji Europejskiej i Jedności Niemiec” jest również silnym impulsem dla transgranicznego rozwoju miast.

Czego ma dotyczyć przyszła konferencja na temat transgranicznego rozwoju miast ?

Przy wsparciu zewnętrznego zespołu moderatorów grupy robocze opracują wspólną wizję dwumiasta do roku 2030, która nie tylko skupi się na czynnikach infrastruktury, mobilności i gospodarki, ale także uwzględni obszary mieszkalnictwa, terenów zielonych, edukacji, kultury, cyfryzacji i zaopatrzenia w energię. Pod względem geograficznym uwaga zostanie skupiona na centrum dwumiasta, tj. na moście miejskim, promenadach nadodrzańskich oraz na obszarach w promieniu około jednego kilometra wokół mostu.

Pomysły mieszkańców będą wizualizowane na żywo przez artystów grafików. Konferencja będzie tłumaczona w obu językach. Będzie to także dobra okazja do poznania mieszkańców z drugiej strony Odry.

Konferencja Przyszłości jest częścią dwuletniego projektu finansowanego przez Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych jako „Projekt modelowy dla polsko-niemieckiego planowania przestrzennego”. W trakcie trwania projektu do końca 2022 roku będzie możliwość aktywnego uczestnictwa w kolejnych warsztatach i forach dyskusyjnych.

Kto może wziąć udział w Konferencji Przyszłości ?

W konferencji może wziąć udział do 100 osób. Warunkiem uczestnictwa jest przedstawienie zaświadczenia o szczepieniu COVID lub negatywnego wyniku testu (nie starszego niż 24 godziny).
Zgłoszenie uczestnictwa zobowiązuje do wzięcia udziału w obu spotkaniach, 15 i 16 września. Zgłoszenia drogą elektroniczną prosimy kierować najpóźniej do piątku 3 września 2021 r. W przypadku większej ilości zgłoszeń niż sto, o przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Kontakty w Słubicko-Frankfurckim Centrum Kooperacji”

– Iwona Karaban, Urząd Miejski w Słubicach, iwona.karaban@slubice.pl,  tel. 95 737 2064

– Sören Bollmann, miasto Frankfurt nad Odrą, soeren.bollmann@frankfurt-slubice.eu, tel. 0335 606985-15.

Czytaj też: Wojewódzki Turniej gry online „Rozegraj Lubuskie”