Portal der Europa-UniversitŠt Viadrina Europa-UniversitŠt Viadrina Referat fŸr Presse- und …ffentlichkeitsarbeit Heide Fest Gro§e Scharrnstra§e 59 15230 Frankfurt (Oder) Fšrderkreiskonto Nr.: 30 100 188 93 bei Sparkasse Oder-Spree BLZ 17 05 50 50 Tel.: 0335 5534 4368 Fax: 0335 5534 4600 e-Mail: presse@euv-ffo.de

8-9 września 2021 r. na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą i w Collegium Polonicum w Słubicach odbędą się warsztaty dotyczące procesów politycznych zachodzących wewnątrz Unii Europejskiej pt. „Understanding EU legitimacy: Cross-disciplinary approaches to the study of the European Union”. Warsztaty organizowane są przez Instytut Studiów Europejskich (IFES) Viadriny oraz Uniwersytet w Klagenfurcie (Austria).

Uczestnicy spotkania, specjalistki i specjaliści z różnych krajów i dyscyplin, będą dyskutować na temat złożoności procesów politycznych zachodzących w UE i jej instytucjach. Językiem spotkania jest angielski. Warsztaty finansowane są ze środków Fundacji Fritza Thyssena.

Tezą warsztatów jest twierdzenie, że UE znajduje się w permanentnym kryzysie legitymizacji. Jest on rezultatem m.in. faktu, iż procesy zachodzące wewnątrz instytucji Unii Europejskiej nie zawsze odzwierciedlają całość i złożoność całej Unii, jak również wielowarstwowość Unii niekoniecznie jest odzwierciedlona w jej instytucjach i nurtach politycznych, które tworzą. Dotychczasowe badania w instytucjach unijnych, czy to etnograficzno-antropologiczne, czy to politologiczne, nie rzucają nowego światła na przyczyny tego kryzysu, ponieważ są fragmentaryczne. Warsztaty podejmują zatem próbę interdyscyplinarnego przyjrzenia się biurokracji UE, zrozumienia jej specyfiki i procesów w niej zachodzących jak również przyjrzenia się jej szerszemu kontekstowi politycznemu, uwarunkowaniom historycznym, rozbieżności interesów i oczekiwań państw członkowskich i ich obywateli i obywatelek. Referaty będące punktem wyjścia do dyskusji i koncentrują się na tematach takich jak polityka i działania Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex, zrównoważonego rolnictwa, czy też regulacji stosowania chemikaliów w UE.

Specjalnymi gośćmi, którzy wygłoszą referaty, są:

  • Prof. Christopher Lord (Uniwersytet Oslo): „From consent to obligation. Rethinking the indirect legitimation of the EU by member state democracies”, w czwartek, 9 września w godz. 10:00-11:00
  • Prof. Jan Kubik (Uniwersytet Rutgersa oraz University College of London): „Remarks on the populist legitimation of power: mythologization run amok”, w czwartek, 9 września w godz. 14:30-15:30.

Organizatorzy zapraszają osoby zainteresowane do udziału w warsztatach i dyskusji. Ze względu na pandemię wymagana jest rejestracja imienna.

Zgłoszenia przyjmowane są do niedzieli, 5 września pod adresem mailowym:

whk-ifes@europa-uni.de

Szczegółowy programu konferencji:

https://www.europa-uni.de/de/forschung/institut/institut_europastudien/Aktivitaeten/Workshop-Understanding-EU-legitimacy—Program/index.html

Czytaj też: W Górzycy odkryto groby sprzed 3500 lat, 3000 lat i pierwszych wieków naszej ery!