Od dłuższego czasu burmistrz Mariusz Olejniczak i radni konsultowali się z mieszkańcami, chcąc poznać ich zdanie na temat metod ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Oprócz wielu indywidualnych rozmów odbyły się także dwa spotkania, podczas których wyjaśnialiśmy mieszkańcom przyczyny wzrostu kosztów systemu gospodarowania odpadami.

Podwyżki cen prądu, paliwa, kosztów pracy, drastyczny wzrost opłaty środowiskowej, konieczność wysłania w teren dodatkowych śmieciarek, żeby odebrać posegregowane odpady – to m.in. spowodowało, że w naszej gminie, podobnie jak w całej Polsce, pobierane dotychczas opłaty okazały się mocno niedoszacowane.

Od 1 stycznia opłaty będą następujące:

virtualnetia.com - projektowanie i tworzenie stron WWW
  • 28 zł od gospodarstwa domowego, liczącego 1 osobę
  • 59zł – w przypadku dwóch osób
  • 105 zł dla gospodarstw domowych, liczących powyżej 2 osób.

Uchwała określa też, ile zapłacą ci, którzy mimo nałożonego obowiązku segregowania odpadów, tego nie robią.

W przypadku gospodarstw jednoosobowych będzie to 56 zł, w gospodarstwach liczących 2 osoby – 118 zł, a 210 zł w gospodarstwach liczących powyżej 2 osób.

– Obecnie łączne, roczne dochody z opłat za odpady wynoszą 5 780 676 zł, natomiast prognozowane koszty systemu w 2021 roku to 8 693 543 zł. Brakuje nam blisko 3 mln zł – mówi burmistrz Mariusz Olejniczak.

Stąd konieczność zmian. Ich kierunek wskazali mieszkańcy. Podczas spotkań, większość była zdania, że najsprawiedliwiej by było, żeby płacić za śmieci w zależności od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość. To jedna z czterech metod obliczania opłat narzuconych gminom przez prawo. Inne metody to: od gospodarstwa domowego, od powierzchni lokalu mieszkalnego lub od ilości zużytej wody w danej nieruchomości.

Tematowi nowych stawek poświęcił z radnymi wiele spotkań, które poprzedzone zostały licznymi analizami. Wynika z nich m.in, że Gmina Słubice liczy ok. 20 tys. mieszkańców, którzy prowadzą 7850 gospodarstw domowych: 21,9 proc. stanowią gospodarstwa jednoosobowe, 34 proc. – dwuosobowe, a 44,1 proc. gospodarstwa składające się z większej ilości osób. – Metoda naliczania opłat, na którą się zdecydowaliśmy, na pewno nie jest doskonała. Żadna z metod, które są nam narzucone prawem, taka nie jest. Każda ma wady i zalety- podkreśla burmistrz. – Ta, na którą się zdecydowaliśmy z jednej strony uwzględnia, w pewnym stopniu, ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość, ale też chroni rodziny wielodzietne i wielopokoleniowe. Staraliśmy się wybrać taką metodę, której wady dotkną jak najmniejszą liczbę mieszkańców – mówi burmistrz.

Dzisiejsza uchwała Rady Miejskiej w Słubicach ustala też stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości niezamieszkałej, na terenie której powstają odpady. Za jednorazowe opróżnienie worka o pojemności 60 litrów trzeba będzie zapłacić 11 zł, worka o pojemności 120 l – 21 zł, 39 zł za opróżnienie worka 240 l, 112 zł – za opróżnienie pojemnika 1 100 l, a 531 zł w przypadku pojemnika 7 tys. litrów. Jeśli śmieci nie będą posegregowane opłaty wzrosną do: 22 zł za worek 60-litrowy, 42 zł – 120-litrowy, 78 zł za pojemnik 120- litrowy, 78 zł – 240-litrowy, 224 zł – 1 100 litrowy, a 1062 zł za opróżnienie pojemnika 7 tys. litrów.

Czytaj także: Gdzie w Polsce najniższe bezrobocie, a gdzie najwyższe – dane za wrzesień. Powiat Słubicki na miejscu 13