We wtorek (9 listopada) na Placu Ratuszowym w Rzepinie, odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów pierwszej klasy o profilu policyjnym i wojskowym.

Pierwszoklasiści złożyli ślubowanie przed zaproszonymi gośćmi, gronem pedagogicznym, starszymi kolegami oraz rodzicami. W tym ważnym wydarzeniu uczestniczył także Komendant Powiatowy Policji w Słubicach nadkom. Tomasz Chichłowski, Komendant Komisariatu Policji w Rzepinie asp.szt. Ryszard Świerczek, Zastępca Komisariatu Policji w Rzepinie asp.szt. Jarosław Pawęska, Kierownik Posterunku Policji podkom. Norbert Nowicki oraz asp.szt. Piotr Piskunowicz.

Młodzi kadeci złożyli uroczyste ślubowanie, którego słowa rozbrzmiewały na całym placu:

„ My, uczniowie klasy policyjnej Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Rzepinie uroczyście ślubujemy stać na straży dobrego imienia naszej szkoły, sumiennie wypełniać obowiązki ucznia, w pełni korzystać z wiedzy i doświadczeń przekazywanych przez nauczycieli, z godnością nosić mundur, dochować wierności ideałom i uniwersalnym wartościom takim jak patriotyzm, odpowiedzialność za drugiego człowieka, z szacunkiem oddawać należną cześć tradycjom narodowym. Rozwijać w sobie postawę obywatelską, zawsze postępować zgodnie z zasadami humanizmu, w duchu sprawiedliwości i tolerancji, cenić wartości ogólnoludzkie, przestrzegać praw człowieka, szanować osoby o odmiennych poglądach i przekonaniach, być wzorem dla koleżanek i kolegów”.

Tego typu klasa, była pierwszą o tym profilu w województwie lubuskim. Podczas czteroletniego cyklu kształcenia młodzież zapoznaje się z podstawowymi zasadami pracy w Policji w zakresie prawa, samoobrony, musztry i wielu innych kierunkach związanych ze specyfiką Policji.

Autor: KPP Słubice

Czytaj także: “Najbardziej odporna gmina” #szczepimy się