Stowarzyszenie po PROstu. Pracownia Rozwoju Osobistego zakończyło drugi rok działania w ramach projektu “Przerwij milczenie 3” finansowanego ze środków Gminy Słubice.

Okres realizacji całego projektu to 19.03.2020r. – 30.11.2021r. Projekt skierowany był do osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Celem było zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrona ofiar przemocy.

Projekt skupiał się na dwóch działaniach: pomocy osobom doświadczającym przemocy lub będących świadkami przemocy oraz działaniach profilaktycznych. Projekt uczył dzieci jak radzić sobie z emocjami (jak je poprawnie rozpoznawać, nazywać, wyrażać), w działaniach pod presją, współdziałaniach w grupie itp.

Przemoc domowa jest niczym innym jak wykorzystywaniem przewagi najczęściej fizycznej, ale również psychicznej nad osobą potencjalnie słabszą, bezbronną. Głównie ofiarami przemocy domowej padają kobiety i dzieci. Takie działania naruszają przestrzeń osobistą, wolność i komfort człowieka. Nigdy nie możemy pozwolić, aby ktoś nas krzywdził, bił lub poniżał, dlatego tak ważne jest uświadamianie dzieci, że istnieje takie zjawisko i należy z nim walczyć. Jeśli wiesz o kimś w swoim otoczeniu, kto jest ofiarą przemocy domowej, nie bądź obojętny i wyciągnij pomocną dłoń.

Pamiętaj! Przemoc domowa to przestępstwo ścigane przez prawo, a nie sprawa rodzinna!

Jak projekt wyglądał w praktyce?
  • Konsultacje/Terapia psychologiczna dla dzieci, młodzieży i dorosłych – 120 godzin w 2020 roku z których skorzystało 30 osób oraz 120 godzin w 2021 roku z których skorzystało 20 osób,
  • Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci – 16 godzin z których skorzystało 6 dzieci w roku 2020 oraz 15 godzin w 2021 roku z których skorzystało 11 osób, zajęcia prowadzone były w dwóch grupach wiekowych, klasy I-III, IV – VI,
  • Warsztaty Trening Zastępowania Agresji dla dzieci – 25 godzin w roku 2020 z których skorzystało 6 dzieci oraz 26 godzin w 2021 roku z których skorzystało 11 dzieci, zajęcia prowadzone były w dwóch grupach wiekowych, klasy I-III, IV – VI.

Projekt finansowany był ze środków Gminy Słubice w ramach zadania powierzonego. Na realizację otrzymaliśmy środki w wysokości 15 000 zł na każdy rok działania, łącznie 30 000,00 zł. Stowarzyszenie zajmuje się programem przeciwdziałania przemocy już od 2013 roku. Od tego czasu zrealizowaliśmy już 6 projektów finansowanych ze środków Gminy Słubice. Stowarzyszenie planuje kontynuować te działania.

Źródło: Stowarzyszenie po PROstu

Czytaj także: Święta coraz bliżej, zbieramy ozdoby świąteczna dla Igi Czekalskiej! Do akcji włączył się burmistrz Mariusz Olejniczak