Celem projektu ,,Postaw na siebie’’ było kształtowanie odpowiednich postaw u dzieci i młodzieży, zwiększenie świadomości i odporności na pojawiające się zagrożenia oraz wspomaganie rozwoju dzieci, szczególnie po okresie kwarantanny i nauczania zdalnego.

W okresie realizacji projektu tzn. kwiecień – listopad 2021 przeprowadzone zostały różne działania o charakterze profilaktycznym m.in. warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży, trening umiejętności społecznych oraz warsztaty plastyczno-techniczne.

Pomysłodawcą projektu było Stowarzyszenie po PROstu Pracownia Rozwoju Osobistego w Słubicach, a miejscem realizacji była siedziba Stowarzyszenia po PROstu oraz Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kunowicach.

virtualnetia.com - projektowanie i tworzenie stron WWW

Koordynator projektu: Beata Sierżant

Projekt dofinansowany przez Gminę Słubice.