Modernizacja dróg gminnych, modernizacja placówek oświatowych, place zabaw i miejsce do rekreacji dla całych rodzin, wymiana tzw. kopciuchów na ekologiczne piece, budowa terenu rekreacyjno-sportowego przy szkole w Kunowicach, modernizacja świetlicy w Lisowie  – to tylko kilka inwestycji w roku 2022 w gminie Słubice. Budżet został jednogłośnie przyjęty przez radnych miejskich. Będą inwestycje i w mieście i na gminnych wioskach. Na co pójdzie aż 29 mln zł? 

Uchwalony przez Radę Miejską budżet zakłada dochody w wysokości blisko 113 mln zł, a wydatki na łączną kwotę 137,4 mln zł. Deficyt – 24,5 mln zł pokryty zostanie ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w wysokości 24,5 mln zł – informuje gmina. 

To, co najbardziej cieszy mieszkańców, to inwestycje, których w budżecie nie jest mało. 

Inwestycje w mieście

Wśród najważniejszych inwestycji zaplanowanych na 2022 rok są:

 • Przebudowa drogi przy ul. Kopernika wraz z modernizacją skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Kopernika (etap I) – 5,6 mln zł (połowę pieniędzy gmina ma otrzymać z budżetu państwa – po pozytywnej opinii wojewody czekamy na akceptację wniosku przez premiera)
 • Przebudowa parku przy al. Niepodległości, na terenie którego  powstanie kilka placów zabaw i miejsce do rekreacji dla całych rodzin – 6,8 mln zł
 • Modernizacja placówek oświatowych – 1,4 mln zł
 • Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Powstańców Wlkp. do Świecka – 1 mln zł
 • Modernizacja dróg gminnych – 1 mln zł
 • Projekt energooszczędnego oświetlenia na osiedlu Zielone Wzgórza w Słubicach – 100 tys. zł
 • Doposażenie placów zabaw- 200 tys. zł
 • Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej przy ul. Akademickiej – 150 tys. zł
 • Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej – 180 tys. zł
 • Dotacja dla mieszkańców – wymiana tzw. kopciuchów na ekologiczne piece – 250 tys. zł
 • Dotacje dla mieszkańców na przydomowe oczyszczalnie ścieków – 200 tys. zł
 • Dotacja dla szpitala w Słubicach – 200 tys. zł
 • Dotacja dla OSP w Słubicach na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego – 200 tys. zł
 • Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu gaśniczego dla powiatowej straży pożarnej w Słubicach – 150 tys. zł
 • Modernizacja mieszkań komunalnych – 350 tys. zł
 • Budowa i rozbudowa parkingów miejskich – 200 tys. zł

Inwestycje w sołectwach

 • Budowa terenu rekreacyjno-sportowego przy szkole w Kunowicach – 1, 6 mln zł
 • Budowa drogi przy ul. Szkolnej w Kunowicach – 800 tys. zł
 • Projekt energooszczędnego oświetlenia na osiedlu Widok w Kunowicach- 100 tys. zł
 • Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków na terenie terminala w Świecku – 600 tys. zł
 • Modernizacja świetlicy w Lisowie- 100 tys. zł
 • Dotacja dla powiatu słubickiego na przebudowę chodnika przy drodze powiatowej w Kunicach – 130 tys. zł

Czytaj też: Zbliża się finał WOŚP. SMOK Słubice zachęca do pomocy