Dodatek osłonowy  ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Żeby go otrzymać przeciętne miesięczne dochody nie mogą przekroczyć 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł netto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Na dodatek osłonowy rząd przeznaczył 4 mld zł. 

Już można składać wnioski na dodatek osłonowy, który ma zniwelować skutki inflacji, czyli rosnących cen energii, gazu i żywności. Przyznawaniem pomocy finansowej zajmują się gminy. Dodatek ten przysługuje  gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł netto w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł netto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. 

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

Zasada złotówka za złotówkę

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wniosek

Aby otrzymać dodatek osłonowy trzeba złożyć wniosek do 31 stycznia lub do 31 października 2022 roku.

Wnioski o dodatek osłonowy będzie można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Ci, którzy nie złożą wniosku w do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Do pobrania: 

WZÓR WNIOSKU 

JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK OSŁONOWY 

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

Żródło:  

Czytaj też: W powiecie słubickim przybywa punktów na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Ty też możesz zgłosić taki punkt!