135 191330
Plakat: KWP Gorzów Wlkp.

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim organizuje konkurs fotograficzny pod nazwą „Bezpiecznie w ferie”.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa lubuskiego i będzie odbywać się w formule jednoetapowej (etap wojewódzki).

Przedmiotem konkursu jest wykonanie jednej fotografii poruszającej tematykę promująca bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu podczas ferii zimowych.

Dzieci za pośrednictwem rodziców lub szkół, powinny przesłać wykonane prace w terminie do 4 lutego 2022 roku (data wpływu pracy do siedziby organizatora) w formie elektronicznej na adres internetowy Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim: sekretariat.prew@go.policja.gov.pl, w temacie wiadomości wpisując: konkurs fotograficzny „Bezpiecznie w ferie”.

Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia   – załącznik do Regulaminu.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 18 lutego 2022 roku Komisja konkursowa przyzna I, II i III miejsca, za które laureaci otrzymają nagrody. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronach internetowych organizatora i współorganizatorów.

Współorganizatorami konkursu są: Wojewoda Lubuski, Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim oraz Wojewódzki Ośrodek Metodyczny.

Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa znajdują się poniżej oraz w zakładce Konkurs fotograficzny „Bezpiecznie w ferie”.

Szczegółowych informacji udziela:

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Telefon kontaktowy : (95) 738-15-74 lub (95) 738-15-70

Do pobrania:

Źródło: KWP Gorzów Wlkp.

Czytaj też: 10 Festiwal sztuki ART | an der Grenze | na granicy: Zgłoszenia artystów przyjmowane są do 30 stycznia 2022