urząd gminy górzyca
Inwestycje 2022 Gmina Górzyca

Początek roku, nowe wyzwania, nowe rozdanie, nowe inwestycje… Radni gminy Górzyca rozplanowali wydatki na ten rok. Co się w nich znalazło? 

Sporą część wydatków na ten rok gmina zaplanowała na obszary wiejskie. I tak: w Żabicach, Radówku i Stańsku będą robione drogi. Pójdzie na to ponad 6,7 mln zł, z czego na drogi w Żabicach – 2. 765. 984 zł (1.210.313 zł -dofinansowanie od wojewody), w Radówku – 1 618 586 zł (dofinansowanie z UE w kwocie 1. 029.906 zł), natomiast w Stańsku – 2.300.000 (dofinansowanie z polskiego ładu 2.185.000. 

fotoram.io (6)
W Stańsku będą robione drogi.

 

Jeszcze w tym roku Czarnowie za kwotę 2.400.000 (dofinansowanie ze środków Covid 2.100.000) zostanie przebudowana szkoła. Przy placówce powstanie przedszkole. 

– To jest świetna wiadomość. Mam trzyletnią córkę, a bardzo chciałabym wrócić do aktywności zawodowej. Niestety do tej pory nie miałam gdzie zostawić na tyle godzin małej. Zadowolonych z tej inwestycji jest naprawdę dużo rodzin – mówi Marzena Jędro ze Stańska.

Kolejną inwestycją w Czarnowie jest modernizacja boiska. Koszt 150 tys. zł pokryje gmina ze środków własnych. Z własnej puli gmina zapłaci również za przebudowę świetlicy wiejskiej w Żabicach (50 tys. zł), a także pokryje modernizację stacji uzdatniania wody w Pamięcinie (65 tys. zł).

„Budowa wodociągu w Spudłowie” – taką nazwę nosi następna inwestycja. Na ten cel gmina pozyskała finansowanie ze środków COVID-19 (500 tys. zł). Zadanie to jest już realizowane, w tym roku zostanie zakończone. 

Co w Górzycy? 

Najwięcej pieniędzy, bo aż 5,1 mln będzie kosztowała modernizacja stacji uzdatniania wody w Górzycy wraz z uszczelnieniem sieci kanalizacyjnej. Dofinansowanie na tę inwestycję udało się pozyskać z programu Polski Ład w kwocie prawie 4,9 mln. Zadanie będzie realizowane przez dwa lata. 

Kolejną inwestycją w Górzycy będzie budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Górzycy. Koszt to 650 tys. zł, prawie całość, bo aż 600 tys. pokryje dofinansowanie ze środków COVID-19. 

Gmina zapłaci z własnego budżetu 150 tys. zł za budowę sieci kanalizacyjnej przy ul. Odrzańskiej, oraz 20 tys. zł za budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Górzycy. 

Czytaj też: 29 mln zł na inwestycje w Gminie Słubice!