plastic waste 3962409 1920
Fot. Pixabay.com

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje nowa metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zobowiązani są złożyć w Urzędzie Miejskim w Słubicach nowe deklaracje o wysokości opłaty.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, wynosi:

  • 28 zł od jednego gospodarstwa domowego ,liczącego 1 osobę,
  • 59 zł od jednego gospodarstwa domowego, liczącego 2 osoby,
  • 105 zł od jednego gospodarstwa domowego, liczącego powyżej 2 osób.

W przypadku jeżeli właściciel nieruchomości nie dopełnia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych w/w stawka zostanie dwukrotnie podwyższona.

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadający przydomowy kompostownik oraz kompostujący bioodpady, będą zwolnieni w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  w wysokości 5 zł na miesiąc od gospodarstwa domowego. Częściowe zwolnienie przysługiwać będzie właścicielom nieruchomości, którzy złożą deklarację, w której będzie informacja o posiadaniu przydomowego kompostownika i kompostowaniu w nim bioodpadów.

Od dnia 1 stycznia 2022 r. w Gminie Słubice zmianie ulegają również przepisy dotyczące odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych wynosi:

1)        11 zł za jednorazowe opróżnienie worka o pojemności 60 litrów,

2)        21 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 120 litrów,

3)        39 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 240 litrów,

4)        112 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 1100 litrów,

5)        531 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 7000 litrów.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie będzie wypełniać obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny ustalono podwyższoną stawkę opłaty, stanowiącą dwukrotność stawki podstawowej.

Opłatę należy uiszczać w okresach miesięcznych z góry, bez wezwania, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.


DEKLARACJA DO-1_2022

ZALACZNIK DO-Z1 – nieruchomosci_2022
 

ZALACZNIK DO-Z2 – wspolwlasciciele_2022

ZALACZNIK DO-Z3-lokale_2022

   

Czytaj też: Od 1 lutego we Frankfurcie nad Odrą za parking zapłacisz telefonem