Od 8 do 10 maja Dwumiasto Frankfurt nad Odrą – Słubice wraz z Uniwersytetem Europejskim Viadrina organizują Forum Miast Europejskich, którego tematem będzie zagadnienie: „Jak rozwijają się ludzie i społeczeństwa w wyniku zmian i rozłamów?”

Okazją do wydarzenia jest Dzień Europy obchodzony 9 maja oraz kandydatura miasta Frankfurt nad Odrą na siedzibę „Centrum Przyszłości Transformacji Europejskiej i Jedności Niemieckiej”, którego powołanie planuje Rząd Federalny Niemiec.

Transformacje i przyszłe wyzwania

Podczas forum przedstawiciele różnych miast i regionów Europy, Brandenburgii i województwa lubuskiego oraz Dwumiasta Frankfurt nad Odrą – Słubice będą mogli wymienić poglądy na temat procesów transformacji w przeszłości oraz obecnych i przyszłych wyzwań dla Europy.

Swój udział zapewnili przedstawiciele miast oraz naukowcy m.in. z Finlandii, Estonii, Łotwy, Polski, Czech, Niemiec, Włoch, Słowenii oraz Bułgarii.

Program Forum opiera się na trzech filarach planowanego przez Rząd Federalny Niemiec „Centrum Przyszłości Transformacji Europejskiej i Jedności Niemieckiej”:

(1)   Nauka i Badania – Zapraszamy badaczy transformacji z całej Europy do podzielenia się z nami swoją wiedzą.

(2)   Spotkanie i Dialog – Chcemy rozmawiać z obywatelami z europejskich miast, ludźmi z różnych grup wiekowych, pochodzących z różnych środowisk społecznych, którzy chcieliby podzielić się swoimi poglądami i doświadczeniami z innymi.

(3)   Sztuka i Kultura – Zapraszamy zespoły artystyczne i pojedynczych artystów z europejskich miast, którzy mierzą się ze zmianami przeszłości oraz współczesnymi wyzwaniami i wyrażają je za pomocą muzyki, tańca, wydarzeń artystycznych, literatury, wystaw i teatru.

Forum odbędzie się pod patronatem dr. Dietmara Woidke, Premiera Kraju Związkowego Brandenburgii i Annaleny Baerbock, posłanki do Bundestagu i Minister Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.

Uwagi organizacyjne

Dalsze informacje dotyczące programu znajdują się w załączniku. Udział w forum jest bezpłatny. Liczba uczestników jest ograniczona. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa do dnia 29.04.2022 r.: Miasto Frankfurtu nad Odrą, Biuro „Centrum Przyszłości”, tel.: +49 335 552-85-15/ -16, e-mail: zukunftszentrum@frankfurt-oder.de.

Wspólne zaproszenie

René Wilke, Nadburmistrz Frankfurt nad Odrą, Mariusz Olejniczak, Burmistrz Słubic oraz prof. dr Julia von Blumenthal, Prezydent Europejskiego Uniwersytetu Viadrina w swoim wspólnym zaproszeniu napisali:

 „W ciągu ostatnich dziesięcioleci przebyliśmy w Europie niezwykłą pod względem historycznym drogę: od zimnej wojny, poprzez ruch »Solidarność« w Polsce, zmianę systemu w byłym Związku Radzieckim, pierwsze wolne wybory w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, upadek muru berlińskiego, zjednoczenie Niemiec, przystąpienie państw Europy Środkowo-Wschodniej do Unii Europejskiej, po integrację milionów uchodźców i osób poszukujących pracy z różnych części świata. To tylko niektóre z kamieni milowych. Dziś znajdujemy się pośrodku starych i nowych konfliktów. Jesteśmy świadkami rosnącej polaryzacji w naszych społeczeństwach oraz w całej Europie i stoimy przed poważnymi wyzwaniami społecznymi, politycznymi i technologicznymi, nie mówiąc już o wpływie zmian klimatycznych na nasze życie. Obecna wojna Rosji przeciwko Ukrainie boleśnie pokazuje, że wspólną przyszłość w Europie można kształtować tylko z tymi, którzy przestrzegają pokojowego rozwiązywania konfliktów. W tej sytuacji my w Dwumieście Frankfurt nad Odrą i Słubice uważamy, że jeszcze większe znaczenie niż kiedykolwiek wcześniej ma budowanie mostów tam, gdzie pokój, wolność i demokracja są nadal wspólnymi, niezbędnymi wartościami dla naszego współistnienia. Mostów pomiędzy naszymi różnymi doświadczeniami z ostatnich dziesięcioleci a aktualnymi wyzwaniami, przed którymi stoimy. Pomiędzy osiągnięciami transformacyjnymi, z których możemy być dumni, a błędami i zaniedbaniami, które nawet po latach wciąż są odczuwalne. Mostów pomiędzy społecznościami wewnątrz i poza Unią Europejską, a także pomiędzy obywatelami poszczególnych społeczeństw krajów wspólnoty”.

Program 

Czytaj też: Plany rozbudowy granicznej Odry przez Polskę niezgodne z prawem UE! Zieloni: Projekt należy poddać ponownej ocenie!