280081341 1346202095792134 4806955763171295268 n
Stawki opłat za przejazd wzrosną od 4 lipca br

Stalexport Autostrada Małopolska S.A., koncesjonariusz odcinka autostrady A4 na odcinku Katowice – Kraków, planuje podniesienie stawki opłat za przejazd pojazdów od 4 lipca br. W ocenie GDDKiA podwyżka jest niezasadna, a także nie bierze pod uwagę wojny za wschodnią granicą naszego kraju. Może też wpłynąć na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego na trasach lokalnych.

Należy rozważyć wszystkie okoliczności

Prawo do podwyższenia opłaty za przejazd autostradą płatną wynika z umowy koncesyjnej. GDDKiA nie posiada realnych uprawnień do wpływania na decyzje związane ze zmianami stawek opłat, jeżeli są one zgodne z postanowieniami tej umowy. Niezależnie od tego, bezzwłocznie po otrzymaniu wniosku od koncesjonariusza, GDDKiA zwróciła się z prośbą o rozważenie wszystkich okoliczności, które mogłyby wpłynąć na zmianę propozycji w zakresie podwyższenia stawki opłat za przejazd.

Sytuacja w Ukrainie

Przede wszystkim zwrócono uwagę na znaczną skalę podwyżki oraz na fakt, że prognozy ruchu na podstawie których podjęto decyzję o podwyższeniu opłat, nie uwzględniały trwającej od 24 lutego br. wojny na terenie Ukrainy. Konflikt ten ma znaczący wpływ zarówno na kwestie społeczne, jak i gospodarcze i nie można go pominąć w analizach dotyczących przyszłego ruchu na autostradzie A4.

Zaapelowano więc do spółki Stalexport o co najmniej wstrzymanie się z planowaną podwyżką do momentu ustabilizowania się sytuacji politycznej za wschodnią granicą Polski.

Z autostrady na drogi lokalne

Jednym z efektów podwyżek, który należy wziąć pod uwagę, może być przeniesienie części ruchu na drogi alternatywne do autostrady A4. Wyższe koszty przejazdu mogą bowiem zachęcić kierowców np. pojazdów ciężkich, do omijania autostrady i korzystania z obciążonych już ruchem dróg lokalnych. To wiąże się natomiast ze spadkiem poziomu bezpieczeństwa zarówno samych kierowców, jak i innych uczestników ruchu, a także mieszkańców okolicznych miejscowości. Stoi również w sprzeczności z rolą, jaką mają pełnić autostrady w systemie komunikacyjnym kraju.

Bez podwyżek na autostradach zarządzanych przez GDDKiA

Warto podkreślić, że stawki opłat za przejazd autostradami zarządzanymi przez GDDKiA od lat pozostają niezmienione. Ustalone zostały rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r.

Za pobór opłat na tych odcinkach, od 1 lipca 2020 r., odpowiada Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Niemal 1754 km autostrad, płatnych ponad 712 km

Sieć dróg szybkiego ruchu na terenie naszego kraju liczy obecnie 4631,5 km. W skład tego wchodzi 1753,6 km autostrad oraz 2877,9 km dróg ekspresowych. Opłaty obowiązują na niektórych odcinkach autostrad zarządzanych przez GDDKiA: A2 Konin – Stryków oraz A4 Wrocław – Sośnica (łącznie 261,4 km), a także na trzech odcinkach koncesyjnych.

W zarządzie koncesjonariuszy znajduje się:

· ok. 152 km autostrady A1 na odcinku Gdańsk (Rusocin) – Toruń (Toruń Południe) – Gdańsk Transport Company,

· ok. 255 km (z czego 238 km płatne) autostrady A2 na odcinku Konin – Świecko – Autostrada Wielkopolska,

· ok. 61 km autostrady A4 na odcinku Kraków (Balice) – Katowice (Murckowska) – Stalexport Autostrada Małopolska.

Źródło informacji: GDDKiA

Czytaj też: Spadki cen OC wyraźnie wyhamowały. Jak drogo zapłacimy wkrótce?