294097716 3184478961766187 4524453707252543843 n
Fot. Gmina Słubice

Gmina Słubice  zdobyła blisko 2 mln zł na przebudowę ul. Witosa. – Kolejny nasz wniosek, złożony do Rządowego Funduszu Polski Ład, został pozytywnie rozpatrzony – informuje z radością burmistrz Mariusz Olejniczak.

Jak wyjaśnia chodzi o pierwszy etap przebudowy ul. Witosa, która stanowi wraz z drogami przyległymi, spójny układ komunikacyjny w północno-wschodniej części miasta.

– Ta część miasta to przede wszystkim tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, która w ostatnich latach znacząco się rozwija. Dlatego jest duża potrzeba modernizacji ul. Witosa, tak, by ruch samochodowy odbywał się w bezpieczny sposób – zaznacza burmistrz.

Droga przejdzie kompleksową modernizację: przebudowana zostanie jej nawierzchnia, zbudowane zostaną chodniki i przejścia dla pieszych, wykonane będzie nowe oświetlenie uliczne. Ponieważ wzdłuż drogi znajdują się rowy melioracyjne, będą też wykonane przepusty na tych rowach wraz z kanalizacją deszczową.

Kolejnym argumentem przemawiającym za modernizacją drogi jest fakt, że stanowi ona bezpośredni dojazd do terenu, na którym gmina, wspólnie ze Społeczną Inicjatywą Mieszkaniową spółką „KZN-Zachodni”, planuje budowę mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu.
Dotacja, którą otrzyma gmina (1 960 000 zł) stanowi 98 proc. szacunkowej kwoty inwestycji.

Czytaj też: W bibliotece będzie pachnieć lawendą – lawendowe warsztaty!