Rzecznik finansowy wskazuje na potrzebę łagodniejszego podejścia do kierowców, którzy na skutek pomyłki nie kupili komunikacyjnego ubezpieczenia OC. Taka propozycję skierował do ministra finansów – informuje Prawo.pl.

Rzecznik finansowy postuluje zmianę ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w przedmiocie gradacji opłat za niespełnienie obowiązku ubezpieczenia OC. Chodzi o tzw. klauzulę prolongacyjną, która pozwala na automatyczne przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej na kolejny okres i jest dla wielu posiadaczy pojazdów dobrodziejstwem, ale zdarza się, że klauzula ta nie zadziała, czego w praktyce ubezpieczający nie zawsze jest świadomy.

Jak podaje serwis, rzecznik powołuje się na przypadki, gdy np. doszło do pomyłki w opłaconej kwocie składki lub posiadacze polisy OC nie wiedzieli o cofnięciu licencji ich ubezpieczycielowi i były przekonani, że posiadają ochronę ubezpieczeniową. W opinii Prawo.pl wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że o ile regułą jest, że polisa OC przedłuża się automatycznie, to nie dotyczy to sytuacji, kiedy ktoś odziedziczył kupił samochód – wówczas polisa poprzedniego posiadacza ważna jest po nabyciu pojazdu, ale nie jest automatycznie przedłużana.

Według serwisu rzecznik finansowy proponuje dokonanie rewizji obecnych regulacji pod kątem możliwości innej gradacji tych opłat, w zależności od okoliczności bądź okresu pozostawania bez ubezpieczenia, uzasadniając, ze obecne przepisy dotyczące nakładania opłat ich umarzania lub udzielania ulgi w ich spłacie nie uwzględniają wielu sytuacji życiowych lub okoliczności faktycznych, w których nakładanie wysokiej opłaty może być niesłuszne, czy wręcz krzywdzące.

W opinii Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, cytowanej przez Prawo.pl, postulowane przez rzecznika, są już spełnione. I to zarówno w świetle regulacji ustawowych, jak i operacyjnej działalności Funduszu.

„Wysokość opłat za brak umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych jest wynikiem krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku kalendarzowym i zależy od dwóch czynników: rodzaju pojazdu oraz długości okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej. Biorąc pod uwagę drugi z tych czynników, opłata jest wyliczana następująco: przerwa w ochronie do 3 dni – 20 proc. pełnej opłaty; przerwa od 4 – 14 dni – 50 proc. pełnej opłaty; przerwa w ochronie powyżej 14 dni – 100 proc. opłaty” – tłumaczy serwisowi Damian Ziąber, rzecznik prasowy UFG.

Dla samochodu osobowego i dla spraw zidentyfikowanych w 2022 roku wynosi to odpowiednio 1200 zł, 3010 zł oraz 6020 zł, ale w przyszłym roku opłaty te pójdą w górę. W drugiej połowie 2023 r. najwyższa opłata za brak ubezpieczenia OC dla samochodów osobowych przekroczy kwotę 7000 zł – informuje Prawo.pl.

„Okresy pozostawania bez ochrony są również uwzględniane we wszystkich sprawach prowadzonych w związku z brakiem ochrony ubezpieczeniowej OC komunikacyjnego. W zdecydowanej większości przypadków, dłużnikami Funduszu nie są posiadacze pojazdów, którzy >>nieznacznie spóźnili się z zawarciem umowy ubezpieczenia<<, lecz osoby, które pozostawały bez obowiązkowej ochrony ubezpieczeniowej w zakresie OC p.p.m. w okresie dłuższym niż 14 dni” – tłumaczy Damian Ziąber. „Dotyczy to aż ponad 2/3 wszystkich spraw prowadzonych przez Fundusz. Liczba spraw, w których przerwa w ochronie nie była dłuższa niż 3 dni to mniej niż 1/5 wszystkich spraw w tym samym okresie” – dodaje.

Jak wskazuje Marcin Jaworski z Polskiej Izby Ubezpieczeń, generalnie propozycja rzecznika finansowego idzie w przeciwnym kierunku niż cel i rola OC komunikacyjnego oraz zabiegi wielu instytucji i podmiotów mające na celu osiągnięcie jak najwyższego odsetka spełniających obowiązek ubezpieczenia. Na przykład przyjęta w ubiegłym roku dyrektywa komunikacyjna wręcz zaostrza zasady przeprowadzania kontroli w związku z rosnącymi odszkodowaniami za szkody spowodowane przez nieubezpieczone pojazdy. A sankcje dla nieodpowiedzialnych kierowców są znacznie surowsze niż Polsce. W Belgii, Francji, Irlandii, Niemczech, Portugalii czy Włoszech za brak polisy OC właścicielowi może zostać skonfiskowany pojazd. W Niemczech można za to też trafić na rok do więzienia, w Luksemburgu nawet na trzy lata.

Pełny tekst artykułu: https://www.prawo.pl/biznes/wlasciciel-samochodu-bez-oc-ma-byc-lagodniej-traktowany-tego,518376.html

Źródło informacji: PAP

Czytaj także: Prawo.pl: niejasne przepisy mogą zmusić gminy do gaszenia światła na ulicach i w szpitalach