Stowarzyszenie po PROstu zrealizowało projekt: Gminna Poradnia Specjalistyczna II. Celem projektu było: Wspieranie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w zakresie ich wszechstronnego rozwoju, poprzez prowadzenie dla nich zajęć terapeutycznych.

 

Stowarzyszenie w ramach projektu zorganizowało  w okresie 01.04.2022 – 31.12.2022 r. zajęcia rehabilitacyjne i terapeutyczne na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w Gminie Rzepin w 2022 r. Adresatami projektu były dzieci i młodzież oraz ich rodzice, będący mieszkańcami gminy Rzepin – osoby z różnymi problemami edukacyjnymi, emocjonalnymi, z zaburzoną integracją sensoryczną itp.

 

Ilość przeprowadzonych terapii:

                 

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA: 73h

 

TERAPIA LOGOPEDYCZNA: 20h

 

TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ: 16h

 

TERAPIA PEDAGOGICZNA: 109h

 

Projekt został dofinansowany ze środków gminy Rzepin.

 

Czytaj też: „Kochaj różnym być” – Stowarzyszenie po PROstu zrealizowało projekt dofinansowany ze środków powiatu słubickiego.