Serdecznie zapraszamy do Galerii OKNO Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury na wernisaż wystawy Szymona Kobusińskiego „Intymność”, który odbędzie się 19 maja o godz. 18.00 / wstęp wolny. Niektóre fotografie na wystawie zawierać będą akty.

Intymność


Według słownika symboli literackich „woda to symbol chaosu, zmienności, niestałości, przeobrażenia, odrodzenia ciała i ducha, zmartwychwstania, płodności, potęgi, oczyszczenia, chrztu, mądrości, prawdy, dobra i zła, cnoty, łaski, zapomnienia, kosmicznego umysłu, magii, kobiecości”. Wiele tu sprzecznych i wykluczających się wzajemnie sformułowań, które – jak się okazuje – w zależności od kontekstu, służą
twórcom i budują narracje artystyczne. To właśnie ta wieloznaczność symbolu pozwala nam zgłębiać twórczość Szymona Kobusińskiego w zestawionych na wystawie dwóch projektach: „Intymność” oraz „Now we’re over the water”. Odmienna stylistyka, prowadzona narracja, kolor i jego brak oraz wyraziste ziarno powodują, że każdy z projektów daje skrajnie odmienne doświadczenia. O ile „Intymność” pokazuje nam głębiny całkowicie krystalicznej wody, pozwalającej zobaczyć każdy detal, uwidaczniającej kształt sylwetek i zwiewność falujących pod wpływem ruchu tkanin, o tyle w „Now we’re over the water” woda staje się ciemną cieczą, w której trudno się poruszać, z której trudno się wyzwolić, którą trudno okiełznać. Ruchomy obraz dodatkowo wzmacnia poczucie współuczestnictwa w tej walce o każdy gest, oddech, wyzwolenie. Oba projekty opowiadają o emocjach i kondycji współczesnego człowieka. Tylko jakby narrator się zmienił, a może zmieniła się percepcja i sposób postrzeganie świata? Bo przecież inaczej odbiera rzeczywistość osoba pogrążona w smutku, a inaczej optymista odważnie
patrzący w przyszłość, pomimo przeszkód i problemów.
Po której stronie usytuuje się widz? Które z obrazów przyniosą większe ukojenie i zrozumienie, a które spotęgują poczucie pustki i wyalienowania? A może nastąpi oczyszczenie? Szymon Kobusiński udowadnia, że w swym perfekcyjnym kunszcie fotografa potrafi wydobyć całe spektrum ludzkich emocji, zarówno pozytywnych, jak również mrocznych.

Autor: Anna Panek-Kusz


Szymon Kobusiński jest artystą zajmującym się sztukami wizualnymi. W swojej praktyce używa wody jako głównego medium. Jego prace łączą elementy abstrakcji i figuratywności, w których pojawia się zarówno klasyczna fotografia, ale także materiały video.


Pierwszym nauczycielem fotografii kilkuletniego Szymona był jego ojciec – rzeźbiarz i scenograf teatralny. Dziś Kobusiński jest wykładowcą w Szkole Filmowej w Łodzi, której jest absolwentem. Wśród wielu nagród i wyróżnień, artysta szczególnie wspomina nominację do Lucie Awards w 2014 roku. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików.


Kobusiński jest autorem wielu wyróżnionych projektów artystycznych, w tym indywidualnych wystaw takich jak „Inny Świat” (2001), „Światło Życia” (2004), „Ocalić od zapomnienia” (2005), „Medaliści” (2008), „Pasja” (2008), „O2” (2012), „Intymność” (2017) i „Erynie” (2021). Jego prace prezentowane były w wielu prestiżowych miejscach m.in. Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie, Muzeum Narodowym w Krakowie i Teatrze Narodowym w Warszawie, a także w galeriach w Berlinie, Londynie i Kopenhadze. Wystawa „Ocalić od zapomnienia” zdeponowana została w Muzeum Emigracji w Gdyni. W 2018 roku wydano książkę pod tytułem „NOW WE’RE OVER THE WATER” prezentującą jego prace.


W 2009 roku Szymon Kobusiński przywrócił do życia unikalną przestrzeń z przełomu XIX i XX wieku – skarbiec Banku Polskiego w Warszawie, który stał się jego pracownią artystyczną – Studio Bank.