Projekt pt. „Każdy inny – wszyscy równi” realizowany będzie przez dziewięć miesięcy w okresie od dnia:  01.04.2023  do dnia: 31.12.2023 roku. Realizacja zadania odbędzie się na terenie gminy Słubice.

 

Grupa docelowa: Adresatami projektu będą dzieci, młodzież i  osoby dorosłe z niepełnosprawnościami, członkowie ich rodzin oraz osoby zdrowe – bez niepełnosprawności – także dzieci, młodzież i osoby dorosłe – mieszkańcy gminy Słubice. Planowana liczba uczestników projektu: do 300 osób. Beneficjentami pośrednimi będą inni mieszkańcy gminy Słubice – rodziny i znajomi beneficjentów bezpośrednich. 

 

Cel projektu: Celem projektu jest  integracja osób z różnymi niepełnosprawnościami ze środowiskiem lokalnym oraz szeroko pojęta edukacja społeczna dotycząca niepełnosprawności.

 

Planowane działania: Działania projektowe obejmują: sportowe zajęcia integracyjne, kampanię edukacyjną, działania mające na celu usprawnienie funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami, konkurs, marsz integracyjny oraz spotkanie integracyjne, które odbędą się ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.

 

W ramach działania planowana jest szeroko pojęta edukacja społeczna mająca na celu likwidację barier mentalnych u mieszkańców gminy oraz u osób  pracujących z osobami niepełnosprawnymi.

 

Potrzeby grupy docelowej: Stowarzyszenie po PROstu od wielu lat zajmuje się działaniami na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Wiemy jak ważne dla naszych podopiecznych jest zrozumienie ich niepełnosprawności, brak lęku przed nimi i integracja ze środowiskiem lokalnym. Każdy chce być akceptowany, każdy potrzebuje innych ludzi. Ale niewiedza powoduje stereotypowe myślenie, często wywołuje takie zachowania osób bez niepełnosprawności, które krzywdzą osoby z niepełnosprawnościami. Ważna jest edukacja w tym zakresie oraz wszelkie działania, które umożliwiają kontakt osób zdrowych z osobami z niepełnosprawnościami – z korzyścią dla obu stron.

 

Dlatego i w tym roku chcemy kontynuować projekt Każdy inny – wszyscy równi – projekt, który jest już znany w naszym środowisku lokalnym i który w poprzednich latach cieszył się dużym zainteresowaniem i przyniósł efekty. Chcemy dalej uwrażliwiać społeczeństwo na problemy i potrzeby osób niepełnosprawnych żyjących wśród nas.

 

Kwota dofinansowania: 12 000,00

Wkład własny: 3 000,00

Suma kosztów realizacji zadania: 15 000,00

 

Źródło: Stowarzyszenie po PROstu

Czytaj też: Rzepin: Dzieci i młodzież z problemami edukacyjnymi, emocjonalnymi, z zaburzoną integracją sensoryczną itp. mogą skorzystać z poradni

 

 • Znamy pierwszą listę kandydatów na radnych powiatu słubickiego!
  Lista kandydatów na radnych powiatu słubickiego składa się z mieszkańców o różnorodnych doświadczeniach i zawodach. Wśród nich znajdują się zarówno dobrze znane postacie z życia publicznego, jak i świeże, nowe twarze gotowe do działania na rzecz swojej społeczności. Pierwszą oficjalną listę w powiecie słubickim zgłosił Komitet Koalicji Wyborczej LEWICA. Oto kandydaci: Okręg nr 1: Cybinka
 • Droga do nikąd: Stan ulicy Alei Pokoju w Ośnie Lubuskim jest skandaliczny – mówi mieszkaniec
  Z prośbą o pomoc w nagłośnieniu tematu zwrócił się do nas mieszkaniec Ośna Lubuskiego, który wskazuje, iż mieszkańcy od lat zmagają się z koszmarnym stanem ulicy Alei Pokoju, zwłaszcza na odcinku od numeru 7 w kierunku obwodnicy miasta.- Dziura na dziurze, prowizoryczne łatanie, a teraz nawet dramatyczne skutki dla mieszkańców – to codzienność na tej
 • Skrupulatne kontrole na polsko-niemieckim pograniczu
  Motocykle skradzione na terytorium Niemiec były powodem zatrzymania w czwartek (22 lutego) przez funkcjonariuszy SG ze wspólnego polsko-niemieckiego patrolu 38-letniego obywatela Polski. W tym samym dniu mundurowi w przygranicznych Słubicach zatrzymali kolejnego Polaka, poszukiwanego przez wymiar sprawiedliwości za przestępstwa karno-skarbowe. W czwartek 22 lutego funkcjonariusze SG ze Wspólnej Polsko-Niemieckiej Placówki w Świecku, podczas realizacji zadań
 • Nowa świetlica wiejska w Radzikowie
  Nowa świetlica wiejska w Radzikowie jest już prawie gotowa. Koszt prac to kwota ponad 420 tys. zł, z czego 21 tys. zł to środki wydatkowane w ramach funduszu sołeckiego za 2023 rok. Od dłuższego czasu mieszkańcy Radzikowa oczekiwali na otwarcie świetlicy wiejskiej.Dzięki zaangażowaniu władz lokalnych oraz wsparciu finansowemu ze środków funduszu sołeckiego, udało się zrealizować
 • Koncert BIBOBIT/OSIECKA
  Słubicki Miejski Ośrodek Kultury wraz z Eleną Pankiv Atelier oraz Joanną Starczewską ze Studia Akceptacji zapraszają na wyjątkowe wydarzenie skierowane głównie do kobiet, lecz nie tylko! „Czas Kobiet” to nazwa projektu, w którym celem jest uświadomienie kobietom jaką mają moc, ile wartości noszą w sobie. Wydarzenie odbędzie się 16 marca 2024 r., o godzinie 19:00