Pięcioro Syryjczyków próbowało wbrew przepisom przedostać się do Niemiec. Pomoc w organizacji tego procederu otrzymali od Ukraińca, który przywiózł ich w rejon granicznego mostu w Słubicach.

W sobotę 17 czerwca funkcjonariusze Straży Granicznej ze Świecka podczas rutynowego patrolu zatrzymali do kontroli drogowej na jednej ze słubickich ulic osobowego renaulta na polskich tablicach rejestracyjnych. Kierował nim 39-letni Ukrainiec, który udzielał pomocy pięciorgu Syryjczykom w niezgodnym z prawem przekroczeniu polsko-niemieckiej granicy.

Przeprowadzone sprawdzenia wykazały, że Syryjczycy nie posiadali żadnych dokumentów legalizujących pobyt w Polsce. Cudzoziemców zatrzymano za usiłowanie przekroczenia granicy z Polski do Niemiec bez wymaganych dokumentów. Usłyszeli zarzuty, przyznali się do zarzucanych im czynów i dobrowolnie poddali karze 3 i 4 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na dwa lata próby. Ponadto wszczęto wobec nich postępowania w sprawie zobowiązania do powrotu. Do czasu wydania decyzji, cudzoziemcy zostali objęci dozorem SG.

Natomiast 39-letni kierowca pojazdu został zatrzymany za udzielenie pomocy migrantom w usiłowaniu przekroczenia wbrew przepisom polsko-niemieckiej granicy. Przyznał się do zarzucanych mu czynów i dobrowolnie poddał karze 10 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na dwa lata próby. Dodatkowo zasądzono Ukraińcowi karę grzywny w kwocie 5 tysięcy złotych oraz orzeczono przepadek pojazdu, jako przedmiotu służącego do popełnienia przestępstwa.

Za pomocnictwo w przekroczeniu granicy państwowej wbrew przepisom we współdziałaniu z innymi osobami, obywatelowi Ukrainy grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

Autor:

Paweł Biskupik

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej