W naszym dziale fizjoterapii, zarówno w Słubicach, jak i w Rzepinie, wdrażamy program zdrowotny, ukierunkowany na rehabilitację medyczną schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanych ze sposobem wykonywania pracy.

Pomagamy osobom pracującym, które chcą pozostać aktywne na rynku pracy. Działania usprawniające przeznaczone są dla mieszkańców województwa lubuskiego w wieku aktywności zawodowej (pracujących oraz bezrobotnych), przede wszystkim mieszkańców powiatu słubickiego.

Dobra wiadomość jest taka, że czas oczekiwania na zabiegi rehabilitacyjne jest dużo krótszy, a ilość zabiegów znacznie większa. To nie wszystko! Wszystkie zabiegi wykonywane przez fachowca są bezpłatne. 

Sprawni w pracy, sprawni w życiu

Od stycznia 2022 roku NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o., kontynuujemy bezpłatną rehabilitację i zapraszamy do naszego działu fizjoterapii.

Celem głównym projektu jest wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy oraz profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy, poprzez wdrożenie programu zdrowotnego ukierunkowanego na rehabilitację medyczną schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanych ze sposobem wykonywania pracy, zwiększenie ilości wykonywanych zabiegów, skrócenie czasu oczekiwania na zabiegi rehabilitacyjne.

W ramach projektu oferujemy:

  • konsultacje fizjoterapeutyczne
  • zabiegi rehabilitacyjne
  • konsultacje lekarza medycyny pracy
  • konsultacje psychologiczne
  • szkolenia

Zgłoszenia przyjmowane są przez cały okres realizacji projektu, od  1.01.2022 do 30.09.2023:

  • drogą elektroniczną na adres: sprawniwpracy@szpitalslubice.pl,
  • pocztą na adres: NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o., ul. Nadodrzańska 6, 69-100 Słubice,
  • osobiście w dziale fizjoterapii w Słubicach i Rzepinie.

Kontakt: Michał Matkowski, kierownik Działu Fizjoterapii 669 731 825.

Rehabilitacja realizowana jest w ramach projektu nr RPLB.06.07.00-08-0011/21, pt. „Sprawni w pracy, sprawni w życiu”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Uczestnictwo w programie jest bezpłatne!

Źródło: NZOZ Szpital im. Prof. Zbigniewa Religi w Słubicach Sp z o o

Artykuł sponsorowany