W dziale fizjoterapii, zarówno w Słubicach, jak i w Rzepinie, wprowadzono program zdrowotny, który koncentruje się na rehabilitacji medycznej schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanego ze sposobem pracy.

Celem programu jest pomaganie osobom pracującym, które chcą utrzymać się na rynku pracy. Działania usprawniające są przeznaczone dla mieszkańców województwa lubuskiego w wieku aktywności zawodowej, zarówno dla pracujących, jak i dla bezrobotnych, głównie dla mieszkańców powiatu słubickiego.

Krócej, więcej i bezpłatnie

Co ważne – i to chyba bardzo dobra wiadkomość –  czas oczekiwania na zabiegi rehabilitacyjne jest znacznie krótszy, a liczba przeprowadzanych zabiegów jest większa. A to nie wszystko! Wszystkie zabiegi wykonywane przez specjalistów są bezpłatne.

– Od stycznia 2022 roku NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o. kontynuuje bezpłatną rehabilitację i serdecznie zaprasza do działu fizjoterapii. Głównym celem projektu jest wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy oraz profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy poprzez wdrożenie programu zdrowotnego, który koncentruje się na rehabilitacji medycznej schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanego ze sposobem wykonywania pracy – mówią koordynatorzy projektu. – Chcemy zwiększyć liczbę przeprowadzanych zabiegów i skrócić czas oczekiwania na zabiegi rehabilitacyjne.

W ramach projektu skorzystać można z:

  • Konsultacji fizjoterapeutycznych –
  • Zabiegów rehabilitacyjnych –
  • Konsultacji lekarza medycyny pracy 
  • Konsultacji psychologicznych –
  • Szkoleń

Kontakt i zapisy

Zgłoszenia przyjmowane są przez cały okres realizacji projektu, od 1.01.2022 do 30.09.2023

– Droga elektroniczna na adres: sprawniwpracy@szpitalslubice.pl

– Pocztą na adres: NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o., ul. Nadodrzańska 6, 69-100 Słubice

– Osobiście w dziale fizjoterapii w Słubicach i Rzepinie

Kontakt: Michał Matkowski, kierownik Działu Fizjoterapii – 669 731 825.

Artykuł sponsorowany