Zgłoszenia przyjmowane są przez cały okres realizacji projektu, od 1.01.2022 do 30.09.2023

W naszym dziale fizjoterapii, zarówno w Słubicach, jak i w Rzepinie, wdrażamy program zdrowotny, ukierunkowany na rehabilitację medyczną schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanych ze sposobem wykonywania pracy.


Pomagamy osobom pracującym, które chcą pozostać aktywne na rynku pracy. Działania usprawniające przeznaczone są dla mieszkańców województwa lubuskiego w wieku aktywności zawodowej (pracujących oraz bezrobotnych), przede wszystkim mieszkańców powiatu słubickiego.
zwiększenie ilości wykonywanych zabiegów, skrócenie czasu oczekiwania na zabiegi rehabilitacyjne.

 

Sprawni w pracy, sprawni w życiu

 

Od stycznia 2022 roku NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o., kontynuujemy bezpłatną rehabilitację i zapraszamy do naszego działu fizjoterapii.
Celem głównym projektu jest wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy oraz profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy, poprzez wdrożenie programu zdrowotnego ukierunkowanego na rehabilitację medyczną schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanych ze sposobem wykonywania pracy, zwiększenie ilości wykonywanych zabiegów, skrócenie czasu oczekiwania na zabiegi rehabilitacyjne.

W ramach projektu oferujemy:
• konsultacje fizjoterapeutyczne
• zabiegi rehabilitacyjne
• konsultacje lekarza medycyny pracy
• konsultacje psychologiczne
• szkolenia

 

Jak się zgłosić? 

Zgłoszenia przyjmowane są przez cały okres realizacji projektu, od 1.01.2022 do 30.09.2023:
• drogą elektroniczną na adres: sprawniwpracy@szpitalslubice.pl,
• pocztą na adres: NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o., ul. Nadodrzańska 6, 69-100 Słubice,
• osobiście w dziale fizjoterapii w Słubicach i Rzepinie.
Kontakt: Michał Matkowski, kierownik Działu Fizjoterapii 669 731 825.

Rehabilitacja realizowana jest w ramach projektu nr RPLB.06.07.00-08-0011/21, pt. „Sprawni w pracy, sprawni w życiu”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.


Uczestnictwo w programie jest bezpłatne!

Artykuł sponsorowany