Inspektorzy lubuskiej Inspekcji Transportu Drogowego prowadzą kontrole autobusów, którymi uczniowie dowożeni są do szkół. Kontrolujący zwracają szczególną uwagę na stan techniczny autobusów, uprawnienia kierowców i ich trzeźwość.

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego inspektorzy lubuskiej Inspekcji Transportu Drogowego rozpoczęli kontrole autobusów, którymi uczniowie dowożeni są do szkół. Kontrolujący zwracają szczególną uwagę na elementy mające bezpośredni wypływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Inspektorzy sprawdzają elementy nośne pojazdu, układ hamulcowy, oświetlenie i układ kierowniczy. Sprawdzana jest również trzeźwość kierowców, ich uprawienia i kwalifikacje do wykonywania zawodu kierowcy. 

Kontrole są prowadzone zazwyczaj w pobliżu szkół w godzinach porannych po dowiezieniu uczniów na zajęcia lekcyjne. Kontrole autobusów szkolnych mogą być przeprowadzone również na wniosek rodziców, opiekunów lub nauczycieli w przypadku zauważenia nieprawidłowości, w szczególności dotyczących stanu technicznego autobusów. Wystarczy skontaktować się z Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim telefonicznie (957 255 113) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (sekretariat@witd.gorzow.pl).

Kontrole autobusów szkolnych będą prowadzone przez cały rok szkolny.

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
w Gorzowie Wielkopolskim