Z okazji dziesięciolecia istnienia Fundacja im. Karla Dedeciusa przy Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą ogłasza konkurs na najlepsze tłumaczenie na język niemiecki wiersza pt. „Śmiech” Wisławy Szymborskiej. Konkurs skierowany jest do miłośniczek i miłośników poezji, którzy chcą spróbować swoich sił w przekładzie literackim z języka polskiego na niemiecki. W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, które jeszcze nigdy nie publikowały tłumaczenia książki z zakresu literatury pięknej. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 października. Więcej informacji na temat konkursu oraz tekst wiersza można znaleźć na stronie internetowej Fundacji.

Konkurs organizuje Fundacja im. Karla Dedeciusa we współpracy z Katedrą Translatoryki i Glottodydaktyki w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Fundacją Wisławy Szymborskiej oraz wydawnictwem Suhrkamp. Konkurs odbywa się w ramach trwającego Roku Szymborskiej – poetka, która w 1996 r. otrzymała Nagrodę Nobla, skończyłaby w tym roku 100 lat. Karl Dedecius przetłumaczył dużą część jej wierszy na język niemiecki.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 15 listopada 2023 r. podczas konferencji „Niektórzy lubią poezję” z okazji 10-lecia Fundacji. Konferencja poświęcona będzie międzynarodowej recepcji twórczości Wisławy Szymborskiej i odbędzie się w dniach 15-17 listopada 2023 r. na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz w Collegium Polonicum w Słubicach. Laureat lub laureatka konkursu otrzyma nagrody rzeczowe oraz zaproszenie do udziału w konferencji.

virtualnetia.com - projektowanie i tworzenie stron WWW


Fundacja im. Karla Dedeciusa
Tłumacz i orędownik dialogu polsko-niemieckiego, Karl Dedecius, przekazał w listopadzie 2013 r. Uniwersytetowi Europejskiemu Viadrina cały swój dorobek literacki oraz prawa do korzystania i wydawania około 200 publikacji. W tym samym czasie na Uniwersytecie Europejskim powstała Fundacja Archiwum Literackie Karla Dedeciusa, której celem jest opieka nad dziełem Dedeciusa, dbanie o jego literacki majątek i wspieranie współpracy między tłumaczami polsko-niemieckimi i niemiecko-polskimi. W 2019 r. fundacja zmieniła nazwę na Fundację im. Karla Dedeciusa.

Uniwersytet Europejski Viadrina