17 pojazdów przewożących towary niebezpieczne (ADR) skontrolowali inspektorzy lubuskiej Inspekcji Transportu Drogowego. Do trzech transportów kontrolujący mieli zastrzeżenia. Kierowcy nie mieli wymaganych gaśnic i prawidłowo sporządzonego dokumentu przewozowego.

W środę (20 września 2023 r.), na autostradzie A2 w pobliżu Rzepina, inspektorzy lubuskiej Inspekcji Transportu Drogowego przeprowadzili wzmożone kontrole ciężarówek przewożących towary niebezpieczne. Kontrolujący sprawdzili 17 jednostek transportowych, które przewoziły niebezpieczny ładunek.

Inspektorzy stwierdzili nieprawidłowości w trzech pojazdach. Dwóch kierowców nie miało wymaganych gaśnic, a jeden z nich dodatkowo miał nieprawidłowo sporządzony dokument przewozowy. W kolejnej ciężarówce na opakowaniu, w którym był przewożony towar niebezpieczny, była naklejona niewłaściwa nalepka ostrzegawcza.

virtualnetia.com - projektowanie i tworzenie stron WWW

Inspektorzy wstrzymali transporty do momentu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Za wykryte naruszenia zostaną wszczęte postępowanie administracyjne wobec przewoźników. Grożą im kary pieniężne.

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
w Gorzowie Wielkopolskim