9 listopada w Collegium Polonicum odbyło się walne zebranie członków słubickiej spółdzielni. Jednym z punktów porządków obrad było odwołanie rady nadzorczej spółdzielni. Głosy były podzielone, a ostatecznie rada, która liczyła pięć osób (cztery osoby wcześniej same zrezygnowały z pełnienia funkcji członka rady) pozostała, a do pełnego składu dobrano 4 osoby. 

Zebrania spółdzielców zawsze są gorące i pełne emocji. Tak też było tym razem. Dyskusjom nie było końca, mieszkańcy udowodniali swoje racje przekrzykując się i nie zwracając uwagi na upomnienia wybranego przez właścicieli mieszkań przewodniczącego zebrania Mariusza Dubackiego. 

Poruszane były tematy m.in. zarobków pracowników spółdzielni, podniesionych opłat za czynsz, a także nieetycznych – zdaniem niektórych spółdzielców – zachowań co niektórych członków rady. 

Ostatecznie po ponad dwóch godzinach przepychanek personalnych, przewodniczący zarządził głosowanie nad odwołaniem członków rady. 

Żeby odwołać członka rady na 104 osoby obecne podczas walnego zebrania, potrzebne było 2/3 głosów, a to oznacza, że przeciw musiałoby zagłosować 68 osób. Najgorszy wynik z wszystkich członków rady (67 głosów za odwołaniem, 28 przeciw) uzyskała Anna Górska. Pozostali członkowie otrzymali: Przemysław Półtorak za odwołaniem – 33 głosy (przeciw 64, Jolanta Gromadzińska – 59 głosów (przeciw 38), Przemysław Zakrzewski – 41 (przeciw 56), Dariusz Rymanowski – 46 głosów (przeciw 51). 

Po głosowaniu dotyczącym odwołania rady nadzorczej, wybrano nowych 4 członków, którzy uzupełnili skład rady. Zostali nimi: Ryszard Bodziacki, Marcin Rozłonkowski, Wojciech Matkowski oraz Aldona Podolska. 

Wybór nowego zarządu w tym prezesa spółdzielni nastąpi po czasie ukonstytuowaniu się rady nadzorczej.