Szkoła Podstawowa w Rzepinie zyskała nowe miejsce do realizacji zajęć poza szkolnymi murami dzięki konkursowi Klasa z Drewna zorganizowanemu przez Lasy Państwowe.

W ramach przedsięwzięcia została postawiona wiata wyposażona w ławki i gry edukacyjne, obok ustawiono tablice informacyjne o tematyce leśnej, ławostoły z blatami edukacyjnymi, kostki wiedzy Leśny świat, domek dla owadów, budki lęgowe, karmniki i poidełka dla ptaków. Cała infrastruktura została zaplanowana w otoczeniu szkolnej zieleni i drzew.

Będzie tutaj można zorganizować lekcje przyrody, biologii, wykonywać prace plastyczne i techniczne z użyciem darów natury. Uczniowie, wykorzystując znajdujące się pomoce poszerzą swoją wiedzę na temat lasu, żyjących w nim zwierząt i roślinności, ochrony środowiska, pracy i roli leśników. Ustawione obok kosze do segregacji odpadów utrwalą nawyki proekologiczne.

Całość projektu opiewa na blisko 120 000 zł, a środki pochodzą z Funduszu Leśnego, którego dysponentem jest Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.

Źródło: SP Rzepin