Stowarzyszenie po PROstu kończy realizację projektu „Samodzielność – Sprawność – Zdrowie”. Projekt jest dofinansowany ze środków powiatu słubickiego.

Celem projektu było wspieranie zdrowia fizycznego i psychicznego osób z niepełnosprawnościami, integracja osób z różnymi niepełnosprawnościami ze środowiskiem lokalnym oraz szeroko pojęta edukacja społeczna dotycząca niepełnosprawności.

Celem było również włączanie osób z niepełnosprawnościami w środowisko lokalne, łamanie stereotypów i pokazanie, że bariery i ograniczenia są jedynie błędnymi wyobrażeniami ludzi.

Działania projektowe obejmowały spotkania integracyjne (spływ kajakowy i wyjścia do kina) oraz zajęcia uczące umiejętności społecznych w środowisku lokalnym (wyjścia do restauracji, wyjścia do instytucji publicznych). Działania te wspierały  zarówno zdrowie fizyczne (poprzez ruch – spływ kajakowy) jak i psychiczne (możliwość aktywnego spędzania czasu, uczestniczenie w aktywnościach dostępnych dla osób zdrowych, integracja z innymi). Nasi podopieczni mieli okazję spędzić wspólnie czas, nauczyć się nowych umiejętności, doświadczyć nowych rzeczy i przeżyć wspólnie wiele radości. W spotkaniach integracyjnych brały udział całe rodziny.

– Cieszymy się z realizacji tego projektu. Na co dzień wpieramy naszych podopiecznych realizując różnego rodzaju terapie specjalistyczne. Realizacja tego projektu umożliwiła nam wyjście z sal terapeutycznych i ćwiczenie umiejętności w środowisku naturalnym. Jest to dla naszych podopiecznych ogromnie ważne doświadczenie – podsumowuje projekt prezes Stowarzyszenia po PROstu Joanna Sierżant – Rekret.

Poprzez realizację działań projektowych i osiągnięcie zamierzonych w projekcie celów udało nam się spowodować zmianę myślenia o osobach niepełnosprawnych u mieszkańców Powiatu Słubickiego – zmniejszyć ich strach, zwiększyć zrozumienie i tolerancję dla różnych zachowań osób z niepełnosprawnościami. Rezultaty osiągnięte w trakcie realizacji oferty zostaną wykorzystane w innych działaniach stowarzyszenia. Naszymi działaniami chcemy sprawić, że nasz powiat będzie miejscem przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami – dodaje.

Czytaj też: „Przerwij milczenie” – Stowarzyszenie po PROstu od lat przeciwdziała przemocy. Właśnie realizuje kolejny projekt, który jest skierowany do osób dotkniętych przemocą w rodzinie