Fot. Powiat Słubicki

Można już podsumować pracę mijającej kadencji radnych na rzecz społeczności lokalnej. W tym okresie radni mieli nie tylko reprezentować interesy mieszkańców, ale także podejmować działania mające na celu poprawę jakości życia w swoich okręgach. Jednym z kluczowych instrumentów w pracy radnych są interpelacje, zgłaszanie uwag czy wniosków. Analiza działań w zakresie interpelacji daje nam wgląd w ich zaangażowanie i aktywność na rzecz społeczności lokalnej. 

W ramach oceny działalności radnych powiatowych, przyjrzeliśmy się liczbie złożonych interpelacji oraz ich treściom. Analiza ta pozwala na ocenę, jakie tematy były dla nich najważniejsze oraz jakie kwestie poruszali w toku swojej pracy.

W związku z tym wysłaliśmy zapytania do każdego z radnych z prośbą o podanie ilości złożonych interpelacji, wniosków i zapytań. Odpowiedziało nam 2 radnych – Jacek Chmurzyński i Krystyna Skubisz i 2 członków zarządu – wicestarosta Robert Włodek i członek zarządu Sebastian Łukaszewicz.

Z racji tego, że od pozostałych radnych odpowiedzi nie było, sprawdziliśmy BIP, gdzie powinniśmy znaleźć wszystkie odpowiedzi na zadane radnym pytania. Jak się okazuje, oprócz tych osób, które nam odpowiedziały i dodatkowo Krzysztofa Hańbickiego, który wg. BIP miał 2 interpelacje i 2 zapytania, pozostali radni nie złożyli żadnych interpelacji i wniosków oraz nie zadali żadnego pytania. 

Interpelacje, wnioski i zapytania

W trakcie mijającej kadencji  na 17 radnych powiatu wszystkie interpelacje zostały złożone przez czterech radnych opozycji – Krystynę Skubisz, Jacka Chmurzyńskiego, Krzysztofa Hańbickiego oraz ś.p Jolantę Skręty. Wnioski były też składane w imieniu Klubu Radnych Powiatu, który tworzyło trzech radnych opozycji – Krystyna Skubisz, Andrzej Karpezo i ś.p. Jolanta Skręty.

Interpelacje i zapytania te dotyczyły różnorodnych tematów, obejmujących sprawy infrastrukturalne, edukacyjne, społeczne oraz kwestie finansowe. Radni ci podejmowali dyskusję m.in. na temat stanu dróg powiatowych, dostępności usług publicznych, wsparcia dla lokalnych przedsiębiorców oraz polityki społecznej.

Jednym z ważniejszych dla mieszkańców powiatu wniosków było przywrócenie połączeń autobusowych Rzepin , Kostrzyn nad Odrą ,Gorzów Wlkp. Wniosek na prośbę mieszkańców złożyła radna Krystyna Skubisz. Niestety – jak twierdzi – od 2019 r. starosta i zarząd nie ustosunkowali się do tematu. Wniosek jest nierozpatrzony. Ważnym tematem była też dopłata do biletów miesięcznych uczniom szkół ponadpodstawowych, które należą do powiatu. Radni koalicyjni odrzucili uchwałę większością głosów. 

Wśród jej interpelacji i zapytań znalazły się też m.in.: przekazanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Rzepinie Gminie Rzepin,

Fot. Powiat Słubicki

Niestety, w większości przypadków odpowiedzi na interpelacje pozostawały niewystarczające lub w ogóle ich brakowało. Jest to problematyczne, gdyż skuteczna komunikacja między radnymi a władzami jest kluczowa dla prawidłowego funkcjonowania samorządu.

– Ja preferowałem zapytania. Złożyłem 3 interpelacje oraz 27 zapytań. Niestety brak było konkretnych odpowiedzi i realizacji – żali się radny opozycji Jacek Chmurzyński.

Odpowiedzi na zapytania otrzymaliśmy również od dwóch członków zarządu: wicestarosty Roberta Włodka oraz członka zarządu Sebastiana Łukaszewicza. Z racji tego, że są to członkowie zarządu nie składali żadnych interpelacji, bo musieliby je składać do siebie. Ich interpelacje zastąpiły petycje.

– Złożyłem wniosek o zorganizowaniu bezpłatnej porady prawnej dla mieszkańców we wszystkich gminach powiatu, ponieważ wcześniej była tylko w Słubicach i Rzepinie,  wniosek został zrealizowany i od kilku lat porady przeprowadzane są we wszystkich gminach całego powiatu – czytamy w piśmie od S. Łukaszewicza.

Wśród innych petycji znajdziemy również m.in.: utworzenie  placówki pobytu dziennego seniora Zielona Przystań w Cybince, wykonanie dokumentacji projektowej dla ścieżek rowerowych, Świecko-Urad oraz Cybinka -Sądów. W petycjach radnego znajdziemy również petycje na inwestycje drogowe w gminie Cybinka. Wszystkie pomysły tego radnego zostały zrealizowane w mijającej kadencji.

Z kolei wicestarosta R. Włodek zawalczył o chodnik w Kunicach, chodnik w Lisowie, drogę w Pławidle, remont drogi i przystanku w Świecku, mur kościoła w Rybocicach, mostek w Rybocicach. Dzięki wicestaroście i radnemu Łukaszewiczowi powstała również dokumentacja na ścieżkę rowerową Świecko-Urad.

Nie można nie wspomnieć tutaj o POZ w Cybince, bo o to walczyło trzech członków zarządu: R. Włodek, S. Łukaszewicz oraz Damian Utracki. Inwestycja jest w trakcie realizacji.

Podsumowując, analiza działań radnych w mijającej kadencji pokazuje zarówno pozytywne inicjatywy, które przyniosły korzyści dla społeczności lokalnej, jak i wyzwania związane z brakiem skutecznej komunikacji i realizacji postawionych postulatów. A przede wszystkim bierność radnych, którzy w tej kadencji nie zrobili nic na rzecz swoich wyborców.

Fot. Powiat Słubicki

Radni Rady Powiatu w kadencji 2018 – 2023

1. Apanowicz Józef (brak interpelacji, wniosków i zapytań)
2. Bajon Leszek Józef (starosta – brak odpowiedzi na zapytanie o złożone petycje)
3. Błoński Maciej (brak interpelacji, wniosków i zapytań)
4. Bohuszko Krzysztof (brak interpelacji, wniosków i zapytań)
5. Chmurzyński Jacek Wojciech (3 interpelacje oraz 27 zapytań)
6. Chustecki Ryszard (brak interpelacji, wniosków i zapytań)
7. Hajkowicz Bogdan Józef (brak interpelacji, wniosków i zapytań)
8. Hańbicki Jan Krzysztof (2 interpelacje i 2 zapytania)
9. Karasińska Monika (brak interpelacji, wniosków i zapytań)
10. Karpezo Andrzej (wnioski z Klubem Radnych Powiatu)
11. Kołosza Wiesław Henryk (brak interpelacji, wniosków i zapytań)
12. Łukaszewicz Sebastian Adam (złożone petycje)
13. Pawelczyk Ariel (brak interpelacji, wniosków i zapytań)
14. Sawicka Danuta Jadwiga (brak interpelacji, wniosków i zapytań)
15. Skubisz Krystyna (32 interpelacje, 14 wniosków, 1 zapytanie)
16. Utracki Damian Łukasz (brak interpelacji, wniosków i zapytań)
17. Włodek Robert (złożone petycje)

W następnych artykułach przyjrzymy się pracy radnych poszczególnych gmin.